Според 75 на сто от фирмите, ако държавната субсидия се премахне или стане 1 лев на глас, партиите ще оптимизират структурите си и ще станат по-ефективни. Данните са от анкетно проучване на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ сред членове на бизнес организацията във връзка с субсидирането на партиите и възможностите за финансиране от страна на компаниите, НПО и физическите лица. Проучването е направено в периода 28 юни - 3 юли (преди влизане на законовите поправки за намаляване на субсидиите), съобщиха от БТПП.

Повечето компании смятат, че намалената субсидия ще бъде компенсирана с пари от бизнеса - 74 на сто от анкетираните.

Около 60 на сто от компаниите виждат като ефект при намаляване на субсидиите на 1 лв. изчезване на "малките" партии и оставане само на "големите" партийни структури. От друга страна, когато действащите партии не могат да ползват парите, затова че има гласоподаватели, това ще даде шанс на други партии да влязат в предизборното състезание, особено що се отнася до равноправието с разполагане на финансови средства.

Намаляването или премахване на субсидията според анкетираните ще доведе до редица предимства: ограничаване на членството в партиите по семеен ред, намаляване на зависимостта от гласоподавателите, минимизиране на разходите за несвойствена дейност, по-стриктен вътрешнопартиен контрол

В анкетата членовете на БТПП са предложили да се обърне внимание и на други средства за финансиране на партиите - по-голям членски внос и предоставяне на разумни рекламни пакети преди изборите. Участници в анкетата смятат, че финансовата подкрепа за партиите трябва да идва от членовете или симпатизанти с лични средства, като партиите следва да печелят хората с идеите си. Като ефект от редуциране на субсидията партиите виждат и създаването на една по-конкурентна среда, защото те няма да разчитат на пари от държавата.

45 на сто от фирмите подкрепят предложението те да финансират партиите, но при определени условия, а именно: да има по-голяма прозрачност на предоставяните средства, както и на изразходването им, да се криминализира получаването на суми с неясни източници. 46 на сто от компаниите се притесняват, защото очакват да се оказва натиск от страна на партиите върху бизнеса, е определени компании ще бъдат покровителствани. 67 на сто от анкетираните смятат, че когато партиите са финансирани от фирмите или НПО, то трябва да има фиксиран максимален размер. Таванът да е определена сума, но да не е свързана с размера на компанията или оборота. 72 на сто са против финансирането да е определен процент от оборота или приходите на компаниите, 62 на сто са против финансирането да се извършва на база на размер на компанията (микро, малко, средно или голямо предприятие). 63 на сто заявяват, че субсидията за партиите трябва да бъде 1 лев на глас, а 78 на сто подкрепят въвеждането на лимити за финансиране. Решението за намаляване на субсидиите е добро, но ще има търсения ефект само ако има по-затегнат контрол, защото от анкетата си проличава мнението на бизнеса, че плащанията "под масата" ще останат, посочват от БТПП.