Министерският съвет прие решение за частично спиране на действието на разпоредба от Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за взаимни пътувания на граждани.

С взетото решение притежателите на валидни дипломатически и служебни паспорти от Русия вече няма да имат право да влизат, излизат, преминават транзит и временно да пребивават у нас без виза.

За притежателите на дипломатически паспорти визов режим беше въведен още на 25 февруари 2022 г. с приемане на Решение (ЕС) 2022/333 на Съвета. С днешното решение от 20 октомври се въвежда визов режим и за притежателите на руски служебни паспорти.

От МС напомнят, че на 9 септември 2022 г. в Официален вестник на EC е публикувано решение за пълното спиране на прилагането на Споразумението между Европейската общност и Руската федерация относно улесняване на издаването на визи на гражданите на Европейския съюз и на Руската федерация, което влиза в сила на 12 септември 2022 г., и се прилага директно от Република България.

Европейската комисия нееднократно е призовавала за суспендиране и на двустранните визови спогодби на държавите членки с Руската федерация, в частност на въведените с тях безвизови режими за притежатели на дипломатически и служебни паспорти.