България забранява сключването на обществени поръчки с руски граждани, а от 10 октомври 2022 г. ще се прекрати и изпълнението на старите договори с физически и юридически лица с руско гражданство. Това съобщиха от Агенцията за обществени поръчки. Действията са в унисон със санкциите на ЕС срещу Русия заради войната в Украйна, уточнява bgonair.

Съветът на Европейския съюз прие Регламент, който спира и сключването на договори с организации и институции, установени в Русия.

Забраната се прилага и спрямо подизпълнители, доставчици или образувания, чийто капацитет се използва в съответствие със ЗОП, когато участието им в изпълнението на поръчката е повече от 10% от нейната стойност.

При установяване наличие на обстоятелствата при вече сключени договори, същите следва да се прекратят в съответствие с правилата на националното законодателство. Възложителите преценяват дали след прекратяване на сключения договор, вследствие на ограничителните мерки, е необходимо да се възложи нов договор със същия предмет, уточняват от Агенцията за обществени поръчки.