България е включена в списъка на страните, които могат да заплащат разсрочено - на вноски по тримесечия, дължимите суми при сключване на нови договори по Програмата за чуждестранни военни продажби на САЩ (FMS) за придобиване на самолети F-16 и други отбранителни продукти, съобщиха от Министерство на отбраната.

Във военното ведомство е получено писмо от Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната на Департамента по отбрана на САЩ (DSCA), а включването на България в списъка е в резултат на подписаните до момента договори за придобиване на самолети F-16 и други отбранителни продукти.

От МО отбелязват, че DSCA ще прилага възможността за разсрочено плащане в зависимост от продължителността на договора и обема на доставяните отбранителни продукти. Това ще позволи на военното ведомство да прилага гъвкава схема за финансиране при придобиване на отбранителни продукти и услуги и да намали ресурсното натоварване на бюджета за отбрана през следващите години.