Съпредседателят на Парламентарната група на "Продължаваме промяната - "Демократична България" Атанас Атанасов отново постави на дневен ред темата за реформата в службите. В позиция в социалната мрежа лидерът на ДСБ изрежда стъпките, които трябва да бъдат предприети за реализирането й. С днешна дата той вече не говори за сливане на военното с цивилното разузнаване, на което държеше преди месеци.

"Един от основните приоритети в работата на Народното събрание през новата пленарна сесия трябва да бъде реформата на специалните служби и въвеждането на механизъм за ефективното им управление от изпълнителната власт в съответствие с член 105 от Конституцията, включително чрез промяна на процедурата за назначаване на ръководителите им, което да става с решение на Парламента по предложение на министър-председателя", написа в профила си във Фейсбук лидерът на ДСБ.

През септември Атанасов хвърли оставка от председателския пост на комисията за контрол над службите заради това, че е бламиран от ГЕРБ.

Като повод тогава той посочи изявлението на лидера на партията Бойко Борисов, че е против сливането на военното разузнаване с държавната агенция. Против бяха и от ДПС. След оставката самият Борисов коментира, че много държи на Атанасов и той дори може да оглави която спецслужба пожелае.

"Аз не съм казал, че съм против това да се случва. Но да се случи в момент, когато може и обстановката е спокойна", беше коментарът на Борисов. Лидерът на ГЕРБ се аргументира, че не е моментът във време на война за сливане на служби и преструктуриране, а преди да се предприемат подобни действия, трябва да бъдат променени законите. "Ние нямаме още готово законодателство, което да покаже каква ни е визията за тези служби. Когато имаме, ще пристъпим към тях", каза през септември Борисов.

С днешна дата Атанасов демонстрира, че е възприел този подход и предлага законодателна реформа, която да регламентира дейността на специалните служби. Предлага и механизми, с които гражданите да могат да обжалват актове на ДАНС, ДАР и Военното разузнаване. Сред предложенията му за реформа е и създаването на цивилен орган, който да надзирава службите.

Според съпредседателя на ПГ на ПП-ДБ някои от предизвикателствата, пред които са изправени българските специални служби, са липсата на ефективен контрол и отчетност, дефицита на надеждни източници на информация, злоупотребата с информация, съперничеството и конфликтите между различните служби, недостатъчното финансиране и оборудване, ниското доверие на обществото и неспособността за адаптация към динамичната международна среда.

И изброява стъпките и поредността, с която трябва да бъдат предприети

Стъпки на реформата:

1. Стратегическо планиране и оценка - изработване на подробен анализ на текущата структура, дейност и ефективност в работата, изготвяне на стратегически план за реформи, който да определя целите, приоритетите и начините за постигането им.

2. Законодателна реформа - актуализиране на законодателството, регламентиращо дейността на специалните служби и привеждането му в съответствие с Конституцията, демократичните ценности и правата на гражданите.

3. Кадрови реформи и професионално обучение, развиване на професионалния капацитет, психологическата устойчивост и мотивацията на служителите, насърчаване на професионализма и интегритета.

4. Въвеждане на технологични иновации, интегриране на съвременни технологии и подобряване на оперативно-техническите възможности, при строги гаранции за спазването на правата на гражданите.

5. Упражняване на ефективен контрол от цивилен независим надзорен орган, който да следи за законосъобразната дейност на службите и да предотвратява злоупотреби с власт.

6. Засилване на сътрудничеството, координацията и обмена на информация с други държавни органи и с международните партньори.

7. Създаване на механизми за обжалване на актовете на специалните служби, които да защитават правата на гражданите.

8. Комуникация и информиране на обществото, повишаване на прозрачността в дейността на службите, активно включване на обществеността в диалога за балансиране между опазване на сигурността и гражданските свободи.

Атанас Атанасов подчертава още, че специалните служби са инструмент на изпълнителната власт, а целта на предлаганите промени е да се повиши капацитетът на правителството при вземане на управленски решения в динамичната среда за сигурност.