Подуправителят на БНБ Андрей Гюров, който временно напусна поста заради това, че беше уличен от Комисията за противодействие на корупцията в несъвместимост с поста, който заема, не е съгласен с решението и намекна, че ще се защитава в съда. Бившият депутат от ПП-ДБ го обяви за незаконно, а позицията му беше разпространена в партийния профил на "Продължаваме промяната" във Фейсбук. 

Самият Гюров смята, че става дума за политическа атака срещу него.

"Категорично заявявам, че решението на КПК е незаконосъобразно и се основава на неверни факти, преднамерено тълкуване на закона и отказ да се изяснят обстоятелствата по случая. Убеден съм, че решението на КПК е политически мотивирано и представлява целенасочено превратно тълкуване на факти", заявява Гюров.

"Случаите на несъвместимост са изчерпателно изброени в Закона за Българската народна банка и той НЕ забранява участието на подуправител в управителните органи на юридически лица с нестопанска цел и участието като съдружник в дружества с ограничена отговорност", посочва финансистът, който излезе в неплатен отпуск временно.

Това решение поставя Управителния съвет на БНБ в деликатната ситуация да защити независимостта на националната централна банка в ключов момент в процеса на интеграция на Република България в еврозоната", подчертава още Гюров.

Той предупреждава още антикорупционната комисия, че ще си търси правата в съда.

"Във връзка с решението на КПК съм готов да защитавам правата си по предвидения законов ред, както и да окажа съдействие на Управителния съвет на БНБ", завършва позицията му.

Комисията за противодействие на корупцията по-рано днес уведоми днес Българската народна банка (БНБ) за постановено решение, с което е установила несъвместимост по отношение на подуправителя на БНБ, ръководител на управление "Емисионно" Андрей Гюров. Това посочиха от БНБ в съобщение, публикувано на интернет страницата на Централната банка. Решението на антикорупционния орган е от 24 юни т.г.

В съобщението пише още, че до предприемане на последващите законосъобразни действия, с оглед да не бъдат допускани каквито и да е съмнения относно спазване на правната рамка, Андрей Гюров е излязъл в неплатен отпуск.

В какво се състои несъвместимостта му със заемания пост, не се съобщава. В Регистъра на влезлите в сила решения за установяване на конфликт на интереси на сайта на антикорупционната комисия, такова решение не е публикувано.

През 2022 г. Гюров беше предложен за гуверньор на БНБ, като тогава се конкурираше за поста с Любомир Каримански от ИТН.

През 2023 г. "Има такъв народ" настояваше за уволнението му, защото не прекратил навреме членството си в ръководството на партията. Тогава Гюров твърдеше, че е подал оставка от партийния пост веднага, а според устава на партията оставката поражда незабавно действие. Така Гюров счита мандата си за прекратен от 26 юли 2023 г.