Той призна, че в момента регламентите за обучение на водачи и теоретичното и практическо изпитване създават много широки предпоставки за корупция, възможности за много лесно договаряне между курсист, инструктори и изпитващ за купуване на изпитите, без кандидатът да е придобил нужните качества.
"Инструкторите не трябва да участват в теоретичните изпити. Листовката ще бъде анонимна и изпитът ще се осъществява на квесторен принцип. Принципът на анонимност ще бъде въведен веднага след приемането на закона", съобщи Цветков, цитиран от "Фокус".
Той посочи, че трябва да отпадне изискването за 5 години стаж като инструктори на изпитващите служители.
„В момента този кръг от изпитващи е изключително стеснен и възможността за нови изпитващи хора е много ограничена. Не бива да се създава предпоставката за тясна връзка между инструктори и изпитващи”, каза още министърът.
По думите му в новия закон се предвижда теоретичните изпити да бъдат провеждани на компютър. Ще се предвиди гратисен период най-рано до средата на следващата година, в който школите да осигурят необходимата техника. Промените предвиждат и обурудване на автомобилите с камери и GPS-и, за да може да се осъществи проверка на изкарването на пълния брой часове. Камерите за наблюдение ще дадат възможност за повторна проверка и сверяване на данни.
Изпитващият ще се вози на задната седалка, за да наблюдава единствено поведението на курсиста, а не едновременно с това да се грижи за безопасността на движението. Вместо него на предната седалка ще седи инструкторът на самия курсист, обясни Александър Цветков.