В Министерството на околната среда и водите в момента тече проверка от Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), съобщиха от МОСВ. Причината е дефицитът от над 10 млн. лв. във ведомството заради пресрочени задължения и неосигурено финансиране по договор.

От МОСВ уточняват, че обявеният дефицит е в резултат на 8,5 млн. лв. просрочени задължения, станали недопустими по проект, финансиран по Оперативна програма "Околна среда", както и от 2,1 млн. лв., заради сключен договор с неосигурено финансиране от страна на Изпълнителна агенция по околна среда.

Преди няколко дни служебният министър на околната среда и водите Асен Личев разкри: "Бюджетът на МОСВ е 64,5 млн. Заварвам го с 10 млн. дефицит. Много разчитах на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда със 70 млн. лева, а го заварвам с дефицит 24 млн. лева".

Личев каза още, че липсват основни политически и стратегически документи като Националния план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028 г. и програмата за околната среда 2021-2027 г.