Министерството на околната среда и водите е с 10 млн. лв. дефицит към този момент, съобщи служебният министър на околната среда и водите Асен Личев на пресконференция, на която представи приоритетите си.

Заместници на Личев са Емилия Тончева, Петър Димитров и Ренета Колева, а Ваня Григорова е негов съветник за Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/.

Личев отбеляза, че по държавния бюджет за ведомството за една година са определени около 64,5 млн. лв. По думите му при липсата на Народно събрание, което да актуализира бюджета, това се оказва мина.

Дефицит има и в бюджета на Предприятието за управление на дейностите по околна среда /ПУДООС/. Бюджетът му е около 70 млн. лв., а дефицитът е 24 млн. лв. Преустановено е приемането на предложения, прекратено е извършването на плащане по сключени договори. Ще се направи оценка на сключените договори за приоритетност и критерии, по които са избрани. Освен това ще се направи и вътрешен одит за обезпечаването на всички поети ангажименти.

Според министъра липсват основни политически и стратегически документи като Националния план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028 г., програмата за околна среда за 2021 - 2027 г. Не са изпълнени ангажиментите на държавата по две наказателни процедури - за рекултивация на депата за неопасни отпадъци; необявяване на защитени зони за местообитание.

От служебния екип на МОСВ отбелязоха по отношение на санкцията по процедурата на ЕК за чистотата на въздуха, че ще се стремят санкцията да бъде поносима. На ден глобата е 3156 евро. Може да се поиска тя да бъде разпределена между всичките общини и само там, където има действително нарушение, да бъде наложена, което би довело до намаляването й.

Според новото ръководство на МОСВ са изплатени само 40 процента от средствата по Оперативната програма по околна среда /ОПОС/. Сключени са 329 проекти, 263 се изпълняват, а 66 са приключени.

Поискал съм в новия период в оперативната програма да бъде направена мярка за "очовечаване на зоопарковете", каза още Личев. Той ще предложи създаване на огромен СПА център в Овча купел в Плана за възстановяване и устойчивост.

Вървим с бързи темпове към укрепване на ИАОС, защото досега тя е била убита, каза още министърът. Под натиск са били освобождавани служители в ИАОС по времето на министър Нено Димов, отбеляза съветникът на министър Личев Ваня Григорова.