Близо 560 регионални събития в 87 общини на страната са организирани по време на шестте месеца на Българското председателство на Съвета на ЕС. Това съобщиха от Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

Събитията са проведени благодарение на грантовата схема: "Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018", по която министерството осигури 279 000 лева. Проектите бяха осъществени благодарение на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, което в изпълнение на договор с Министерство на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 проведе конкурса за подбор на предложените от общините проекти, а в последствие изготви и финансов отчет за изпълнението им.

"Благодарение на сдружението на общините стана възможно приоритетите и ценностите на Европа да стигнат до всички българи от различни възрасти", е казала министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова на среща с членовете на Управителния съвет на НСОРБ в НДК днес. Тя е връчила удостоверение на изпълнителния директор на сдружението Силвия Георгиева, а чрез нея благодари и на всички кметове и кметски наместници в цялата страна за инициативите, съпричастността и доброто сътрудничество през изминалите шест месеца.

"Без тяхната подкрепа и ентусиазъм, регионалното измерение на председателството би било невъзможно", е подчертала министър Павлова.

В рамките на проектите от регионалното измерение на Българското председателство са били организирани изложби, състезания, концерти, спортни инициативи, чествания на значими паметни дати и събития от културните календари на общините, някои от тях свързани с представяне и популяризиране на българските традиции, фолклор и културно-исторически богатства. Проведени са били и десетки конференции, семинари, кръгли маси, публични дискусии, информационни дни, обучения и други прояви в населените места.

Партньори на общините в провеждането на инициативите са станали училища, читалища, музеи, центрове за работа с деца, неправителствени организации, местния бизнес, академични среди, регионални медии, които активно участваха в организацията и провеждането на събитията по места. Тяхната цел е била да популяризират приоритетите на страната ни, да повишат информираността на българските граждани за Европейския съюз, за ангажиментите и ползите за страната ни като държава член и приноса, който дава за развитието на общността.

"Заедно показахме, че българите не са безразлични към бъдещето на Европа и мястото на България в него. Най-радващото е, че активни участници в организираните събития са били над 111 хиляди души, близо половината от които деца и младежи. Надявам се чрез тях Българското председателство да е стигнало до хората в цялата страна", е казала още Павлова.