Правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на първия и втория тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 година. Одобрените средства са в размер на 151,1 млн. лева.

Дейностите, които ще се финансират с тях включват:

  • подготовка и отпечатване на избирателните списъци; закупуване и изработване на необходимите изборни книжа и материали, в т. ч. пликове за гласуване, протоколи, удостоверения и др.;
  • логистично осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет;
  • възнаграждения на членовете на общинските и секционните избирателни комисии;
  • осигуряване на охранителните мероприятия от Министерството на вътрешните работи с оглед опазване на обществения ред и сигурност;
  • провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване; обучение на членовете на секционните избирателни комисии;
  • организиране на места за гласуване в държавните училища и др.

Правителството има готовност, при сключване от Централната избирателна комисия на договори за логистика и техническа поддръжка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване, гласуването с хартиени бюлетини, компютърната обработка на данните от гласуването в изборите и издаването на бюлетин с резултатите от изборите, да осигури необходимите за целта средства по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Приемането на този акт е в изпълнение на чл. 18 от Изборния кодекс. Необходимите средства за финансирането на одобрените с план-сметката разходи ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 година.

Местните избори ще се проведат на 29 октомври. За първи път на тях ще се гласува и с хартия, и с машина в секциите с над 300 избиратели. И на тези избори ще има видеонаблюдение. Ще се проведе обучение за секционните комисии как да боравят с устройствата.

За провеждане на вота отговарят министърът на вътрешните работи Калин Стоянов, на финансите Асен Василев, на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков, на правосъдието Атанас Славов и на електронното управление Александър Йоловски.