Университетската болница "Свети Георги" в Пловдив е първото лечебно заведение в страната, което отпуска стипендии за студенти от специалността "Медицинска сестра". Всички, които спечелят стипендия се задължават да сключат трудов договор с болницата след завършване на обучението си.

Студентите, които кандидатстват ще се борят за 20 стипендии. Ще могат да участват завършилите втори и трети курс с успех над 4,50 от обучението.

"Това е един от начините, по който да осигурим продължителност и в квалификацията и развитието в тази сфера на медицинските сестри и кадрите. Знаете, че възрастовата граница е доста висока, което от своя страна изисква възпитаването и развитието на нови и млади кадри", каза Ивелина Божинова - главна сестра на УМБАЛ "Свети Георги" Пловдив, пред БНТ

Одобрените за стипендии студенти след втори курс ще получават в продължение на две години от 150 до 170 лв. на месец. След трети курс срокът за получаване е една година, но парите са повече - от 180 до 200 лв.

Според работещите в болницата заплатите за медицински сестри са добри - около 850 лв. месечно с допълнителни бонуси, които варират според извършената работа и дежурствата

"Нашата клиника е спешна клиника, която извършва различен по вид дейности като имаме интензивен сектор, който налага наличието на достатъчен брой специалисти за да може да поемем тази спешност, която е 24 часа в денонощието. Надяваме се чрез тази програма да наберем необходимия брой медицински специалисти", каза Екатерина Недева - старша сестра на "Неврологично отделение.

Студентите, които са получавали две години стипендия ще трябва да сключат с болницата 5-годишен трудов договор, а тези които са били финансирани една година - 3-годишен трудов договор.