Водата във всички населени места в общините Карлово и Сопот вече е годна за пиене и готвене. Това съобщиха от  Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Пловдив.

Направени са две последователни проби, които са показали добри физико-химични и микробиологични показатели. На това основание РЗИ вдига наложената след наводненията от 2 септември забрана за използване на водата от водопроводната мрежа за друго, освен за битови нужди.

В разчистването на наводнените карловски села се включиха много съпричастни граждани от страната. Представители на Доброволното формирование в град Елена помагаха за ликвидирането на щетите в Каравелово. За три дни те помагаха с физическа сила при укрепването на къщи, оправянето на улици, стадион, детска градина и други.

Населението в карловските села изтърпя близо месец без вода, след като заради потопа и наводненията там тя се оказа негодна за битови нужди. Заради прекъснати от стихията водопроводи първоначално в Карловско нямаше вода, а впоследствие водоподаването беше възстановено, но водата не ставаше за пиене.

За да подпомогне хората, правителството взе решение за отблокиране от Държавния резерв на бутилирана вода за питейни нужди. Безвъзмездно бяха предоставени 200 000 литра вода за обезпечаване нуждите на населението на територията на общините Карлово и Калояново и в с. Трилистник, община Марица.