Централната градска част на Пловдив вече е паметник на културата от национално значение. Това решение беше взето от Специализирания експертен съвет към Министерството на културата и ще влезе в сила, след като бъде одобрено и подписано от министър Велислав Минеков, предаде БНТ.

До момента недвижимите културни ценности в центъра на града бяха от местно значение. С утвърждаването им като национални ще се увеличат възможностите за финансиране по различни програми, когато се налага тяхното опазване.

Собствениците, които имат имоти в централната градска част, ще продължат да спазват съгласувателните процедури с Националния институт за паметниците на културата, когато планират ремонти и укрепвания. От Института казаха, че са изчистени всички натрупани преписки и забавянето от 6 - 8 месеца, което беше практика до преди година, сега е сведено до приемливи срокове.

На този етап обаче с 11 на 7 гласа експертният съвет отхвърли предложението на директора на Националния институт за недвижимо културно наследство арх. Петър Петров да бъде разширена защитената зона, за да се избегнат по думите му "скандални" събаряния на сгради, които са в процес на даване на статут, визирайки бутнатите тютюневи складове преди месец.

Твърдо против това предложение са били главният архитект на Пловдив, както и кметът на район "Централен", където са разположени 80% от паметниците на културата в Пловдив. Според тях, ако беше прието това искане, щеше напълно да се блокира инвестиционната дейност, както и биха били затруднени всички собственици на сгради, в това число и такива, които са строени през последните 2 - 3 десетилетия.

След като заповедта бъде подписана от министъра на културата междуведомствена комисия от експерти трябва да актуализира режимите за опазване в рамките на зоната, което трябва да стане в следващите 6 месеца. Едва тогава и собствениците ще разберат по какви нови правила ще могат да поддържат сградите си.