Първолаци, които имат брат или сестра в същото училище, ще получават максималният брой точки - 120 независимо къде живеят и откога е регистрацията им. Единственото условие е братът или сестрата да не са навършили 12-годишна възраст към началото на учебната година, за която кандидатства детето т.е. към 15 септември на календарната година.  Това става ясно от новите критерии за прием в първи клас, които се въвеждат с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за приемане на ученици в Пловдив, съобщава plovdiv-press.bg.

Корекциите се налагат заради промените в Наредба 10 на Министерство на образованието и науката. Документът е качен на сайта на Община Пловдив на 25 януари за публично обсъждане и до 30 дни може да се правят предожения.

120 точки ще получи и първокласник, който живее в прилежащия район на училището, а постоянният му или настоящ адрес не е променян в последните 3 и повече години преди подаване на заявлението за кандидатстване.

90 точки ще се дават на дете, което живее в прилежащия район на училището повече от 1 година, но адресът е променян през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението. Ако адресът е променен през изминалата година, точките са 60. Ако първокласникът ще учи в школо извън прилежащия район, това ще му донесе 30 точки. Дете, което живее извън Пловдив, получава 0 точки.

Дете с трайни увреждания над 50% събира допълнително 2 точки.

Първокласник с двама починали родители получава 4 точки, а с един починал - 2.

Също 2 точки ще се дават на деца, завършващи подготвителна група в избраното училище, които са записани преди 1 декември на предходната календарна година.

Отново 2 точки получава първолак с постоянен или настоящ адрес в района на училище, който граничи с района на школото, в което иска да бъде приет, независимо от датата на адресната регистрация.

2 точки трупат и първокласници от семейство с повече от две деца до 18-годишна възраст, регистрирани на един и същ настоящ адрес.

Всяко дете ще получава допълнителни точки по реда на посочените от родителя училища, за които кандидатства:

- за училище по първо желание - 7 точки;

- за училище по второ желание - 5 точки;

- за училище по трето желание - 3;

- за училище по четвърто желание - 1 точка;

- за училище по пето желание - 0 точки.