Пловдивският апелативен съд потвърди определение на Окръжен съд - Пловдив, с което по искане на община Пловдив е спряно вписването на промени в капитала на дружеството "Пълдин Туринвест" АД в Търговския регистър, съобщиха от Съдебната палата. Дружеството, в което акционери са общината и бизнесменът Георги Гергов, е собственик на Международния панаир в Пловдив.

Община Пловдив заведе иск в съда срещу решението на Общото събрание поради противоречието им със закона и учредителния договор на дружеството. "Пълдин Туринвест" АД обжалва пред по-горната инстанция решението на Окръжен съд да спре регистърното производство в Агенцията по вписванията до приключване на съдебното производство.

Апелативните съдии приемат, че оплакването на жалбоподателя е неоснователно. Определението на магистратите е окончателно.

На извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 24 ноември, акциите на община Варна от Панаира, които са 29 на сто, бяха придобити от дружеството. Така бизнесменът Гергов получи контрол над 79,36 процента от дяловете му.