Община Пловдив ще гласува против безвъзмездното прехвърляне на акциите на Община Варна от Международен панаир - Пловдив на дружеството "Пълдин туринвест" АД. Това решиха общинските съветници по време на редовна сесия. В дружеството участие имат бизнесмена Георги Гергов с 50,36 на сто и Община Пловдив с 25 на сто.

С 39 гласа за и 9 въздържали се пловдивските общински съветници решиха да упълномощят представителят на общината в "Пълдин туринвест" да гласува против апорта на варненскит акции в дружеството.

В 13:00 часа днес в парк хотел "Санкт Петербург" ще се проведе извънредно общо събрание на дружеството.

Една от точките на извънредното събрание е увеличаване на капитала на "Пълдин туринвест" АД, като Община Варна да апортира притежаваните от общината акции от капитала на "Международен панаир-Пловдив" АД в капитала на "Пълдин туринвест" АД. Те са оценени на 16 314 600 лева. Преди дни Върховният административен съд със свое решение позволи на кмета на Варна Иван Портних и пловдивския бизнесмен да завършат сделката за Пловдивския панаир. След прехвърлянето се очаква делът на бизнесмена Георги Гергов в изложбения център да нарасне на 79,36 процента, а община Пловдив да стопи своите 25 процента участие на 22,9 на сто.

До днешното решение на Общинския съвет в Пловдив се стигна след бурни дебати на общинската сесия, която протича при със силно гражданско присъствие.

В началото Филип Доминов, представител на гражданите, присъстващи на сесията, припомни, че пловдивският панаир е най-големият в Югоизточна Европа и призова общината да използва блокиращата си квота. "Днес е единственият шанс пловдивският панаир да не стане герговски панаир", каза той.

Адв. Николай Василев призова ОбС да запази за поколенията Пловдивския панаир, тъй като е сред символите на Пловдив.

Това предложение е против обществения интерес, коментира в залата на Общинския съвет Веселина Александрова от "Демократична България - Обединение". Тя обясни, че в закона съществува механизъм за защита на общините в смесени дружества, който казва, че администрацията има право да не се съгласи и да упражни правото си на блокираща квота за промени. Според нея бъдещето на Международния панаир трябва да се реши от всички акционери в полза на обществото.

Независимият общински съветник Георги Величков припомни, че Пловдив има 2 стратегически обекта - летището и Панаира, като и двата се водят умишлено към унищожаване. "Панаирът гине сега, идеята е да се даде без пари на частни лица", каза той.

"За огромно съжаление се намираме в точката на развитието на приватизацията на Панаира и без значение как ще мине събранието, ние сме загубили контрола над него", коментира и независимият общински съветник Слави Георгиев.

Председателят на групата "Автентична лява БСП" Николай Радев заяви, че ако не апортира акциите си в "Пълдин Туринвест", община Варна ще ги продаде на друг инвеститор, затова преложеният вариант е "най-малкото зло".

Съветникът от "Демократична България - Обединение" Владимир Славенски направи предложение Община Пловдив да започне процедура към Национален институт за недвижимо културно наследство, Международен панаир - Пловдив да бъде обявен за паметник на културата, "за да се запази и да не се застрои".