Министерството на здравеопазването изпрати сигнал до директора на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" Главен комисар Ивайло Спиридонов и до комисар Явор Колев, началник на отдел "Компютърни престъпления" към ГДБОП, относно спекулации с името на заместник-министъра на здравеопазването Светлана Йорданова, с институцията Министерство на здравеопазването и с Българската национална телевизия с цел продажба на стоки.

Това се казва в съобщение на Министерството на здравеопазването, откъдето настояват своевременно да бъдат предприети всички законови действия за идентифициране на източника на фалшивата информация и за подвеждането му под отговорност.

МЗ информира всички български гражданите, че министерството по никакъв начин не промотира, нито пък продава лекарствени продукти и хранителни добавки чрез интернет сайтове, както и че министерството не създава лекарства, нито пък притежава аптеки (в това число и аптеки за онлайн търговия).

Сайтове като този - предмет на настоящия сигнал - съдържат категорично невярна информация и правят внушения, които са опасни за потребителите, а могат да бъдат и опасни за тяхното здраве.

Фалшив сайт промотира опасно лекарство

Снимка: МЗ

Здравното министерство апелира към всеки гражданин, натъкнал се на фалшив сайт на институцията, на сайтове за онлайн продажба на добавки и лекарства, спекулиращи с институцията Министерство на здравеопазването, да подаде сигнал на имейл адрес: delovodstvo@mh.government.bg или да се обърне към компетентните органи.

Явор Колев заяви за БНТ, че "тези сайтове биват незабавно затваряни и предприемани действия срещу хората, които са ги инсталирали". Според него в повечето случаи става дума за "лекарствени средства от бившия СССР и такива, които нямат реална възможност да бъдат пласирани на българския пазар".