Законопроект, изготвен от Министерство на земеделието и храните, за промени в Закона за лова и опазване на дивеча, предизвика възмущение сред природозащитниците.

Законопроектът е качен за обществено обсъждане на портала за обществени консултации на Министерски съвет.

От него се вижда, че се предлагат промени за борба с африканската чума по свинете - не само, че се позволява отстрелването и на здрави диви прасета, а се разширяват методите, които могат да се използват затова, като отпадат забраните по чл. 65 от закона.

Така, на практика, по време на лов се позволяват - експлозиви, капани, ями, лепила и други забранени дейности.

На практика се разрешават всички забранени и считани за жестоки и неетични методи за лов, категорични са природозащитници.

В тази връзка от неправителствената организация "Четири лапи" имат позиция законопроектът незабавно да бъде спрян.

"С тревога научихме, че Министерството на земеделието и храните (МЗХГ) е изготвило проект с изменения в Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), който на практика разрешава всички забранени и считани за жестоки и неетични методи за лов. Под претекст, че по този начин може да се осъществи "борбата с африканската чума" МЗХГ предлага да бъдат узаконени методи за убиване на животни близки до най-примитивните - чрез използване на отрови, упойващи вещества, залагане на капани, ями, примки и дори експлозиви", пишат от там.

"Четири лапи" застава твърдо против влизането в сила на подобно изменение на Закона за лова. Мотивите, които са посочени за съответните промени, са несъстоятелни и противоречат на действащото ветеринарномедицинско законодателство", смятат още от "Четири лапи.

Ето и цялата им позиция:

"Избиването на диви животни без ясно доказан произход на зараза, без проява на клинична картина и без доказана проба и въвеждането на използването на забранени методи и предмети, на основание съмнение е проява на слабост и липса на воля за решаване на реалните проблеми - липса на информираност, липса на адекватни профилактични програми, липса на професионалисти на терен. Употребяванетона неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня), както и рискува да нанесе големи екологични и икономически щети.

Използването на експлозиви за ловни цели е крайно нехуманно и би довело до стотици дори хиляди жертви, в това число диви животни, всякакви горски обитатели, защитени видове, домашни, селскостопански и бездомни животни, а при по-голямо нехайство от страна на ловците - и хора. Освен поголовното избиване на всякакви живи същества в обсега на взрива, ще бъдат унищожени и редица растителни видове, а с това и опасността от горски пожари нараства главоломно. Същото се отнася и до употребата на отровните и упойващи вещества, при които нараства и опасността от отравяне на подпочвени води.

Ако бъдат приети предложените скандални текстове, ЗЛОД също така ще позволява на всички служители на Министерство на земеделието, храните и горите, МВР и Министерство на отбраната да ловуват във всички райони, без да е нужно да имат придобито право на лов. Това може да се случва по всяко време, включително и извън служебните им задължения".