Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за здравето, според които отпадна забраната членовете на Териториалните експертни лекарски комисии /ТЕЛК/ и на Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/ да упражняват дейности, които подлежат на техен контрол, както и да извършват консултативна дейност, свързана с вида и степента на увреждане, временната неработоспособност и трайно намалената работоспособност.

С новите текстове се създава възможност при извършване на медицинската експертиза в съставите на ТЕЛК и НЕЛК да могат да участват и лекари, които извършват лечебна и диагностична дейност.

Предвиждат се ограничения единствено по отношение на участието в състава на комисиите на лекар, който е свързан с конкретно освидетелствано лице. В тези случаи лекарите ще са длъжни да си направят отвод от участие в конкретното заседание на съответната експертна лекарска комисия.

С промените отпада изискването в специализираните състави на НЕЛК задължително да се включва лекар-представител на Националния осигурителен институт /НОИ/.

Целта на промените е да се преодолее липсата на специалисти, желаещи да работят в системата на медицинската експертиза, посочват вносителите. В срок до два месеца от влизането в сила на този закон специализираните състави на НЕЛК трябва да се приведат в съответствие с новите изисквания.

От БСП оспориха и отпадането на изискването в съставите на ТЕЛК и специализираните състави на НЕЛК, задължително да се включва лекар представител на Националния осигурителен институт.

Д-р Валентина Найденова от БСП окачестви това като грешка:

Защото, първо, ще има възможност още един лекар, който да бъде представител на НОИ, да участва и с това разширяваме кръга на лекари в съставите. От друга страна, правим една своеобразна защита на лекарите, за да могат те спокойно да работят. Много късно НОИ откриват, че някои експертни решения не са добри или има нарушение. Тогава единствено лекарите, които са в състава на ТЕЛК, отговарят за всичко това и ги глобяват, и те трябва да връщат парите, каза Найденова.