Загиналите при инцидента в казанлъшкия оръжеен завод "Арсенал" са извършвали една от най-безопасните дейности в предприятието. Това съобщиха от Главната инспекция по труда (ГИД).

Вчера минути след 11 часа избухна врзив в Завод 4 на оръжейницата, при който загинаха трима работници, а една жена бе ранена. Това се случи в цех 150 на Завод 4. Загиналият мъж е на 55 години, а двете жени - на 43 и 53 г., бяха обявени за изчезнали. От прокуратурата обявиха, че най-вероятно са затрупани под отломките на разрушената сграда. Тежко пострада и друга жена, която бе транспортирана в София с опасност за живота.

При разследването на инцидента е командирован екип от експерти от Главната дирекция "Инспектиране на труда" да подпомогне инспекторите по труда от Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора.

Според данни, предоставени от работодателя, пострадалите е следвало да приключат работа, започната предния ден. Те трябвало да изработят звуково-светлинен състав за пиротехнически изделия. Това се една от най-безопасните дейности в оръжейницата. Необходимото количество смес за довършване на поръчката е било изработено преди физиологичната почивка от 10:00 до 10:15 часа. След нея загиналите работнички е трябвало да почистят помещението.

Причините за възникналия на по-късен етап взрив, както и за присъствието на загиналия работник в помещението предстои да бъдат изяснени.

И четиримата пострадали работници имат валидна правоспособност за работа с взривни вещества, посочват от ГИТ. Извършен им е и инструктаж за деня. Инспекцията по труда е изискала от работодателя всички необходими документи, свързани с технологичните изисквания и последователност на работния процес, за безопасност при работа и други документи, свързани със здравословни условия на труд.

Производствата на "Арсенал" АД, които са с висок риск, са включени в списъка с обекти за периодичен контрол на рискови производства и дейности. Планирани проверки в тях се извършват на три месеца, в които участват и експерти от Централно управление на ГИТ. Извършват се и последващи проверки за изпълнението на дадените предписания.

От 2020 г. досега инспекторите по труда са извършили 95 планирани и последващи проверки в различните производства на дружеството. Установени са 337 нарушения, от които 329 по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. На работодателя са дадени 320 задължителни за изпълнение предписания за отстраняване на нарушенията. Издадени са 11 акта за спиране на машини, работни места, обекти и др., пряко застрашаващи живота и здравето на хората. В шест случая на работодателя е потърсена административнонаказателна отговорност за нарушения, свързани с безопасността на труда, посочиха от ГДТ.

За 2022 г. извършените проверки в "Арсенал" АД са 20, при които са установени 95 нарушения, като всички касаят здравословните и безопасни условия на труд. Конкретно в Завод 4 от 01.01.2022 г. до момента са извършени шест проверки, при които са констатирани 26 нарушения, свързани с безопасността на труда. За отстраняването им са дадени задължителни за изпълнение предписания, информират от ГИД.

Резултатите от контролната дейност в дружеството показват, че предписанията се изпълняват, което води до подобряване условията на труд, а в някои случаи - и до предотвратяване на трудови инциденти. Благодарение на дадени назад в годините предписания от ГИТ за някои от най-рисковите производства са въведени нови технологии, водещи до извеждане на работниците от най-рисковите работни места и съответно намаляване на риска за живота и здравето им при евентуална аварийна ситуация.

В Завод 4 е монтиран роботизиран манипулатор за насипване на състави, чрез който работникът е изведен от кабината за насипване на взривоопасна смес - едно от най-опасните работни места.

В Завод 3 е въведен в експлоатация автомат за снарядяване на детайли за взриватели със закъснителни състави, което елиминира участието на работника при работа с взривни вещества. Изградени са нови подове на взривоопасните производствени помещения с токопроводима и антистатична настилка. Подменени са износените и повредени елементи на мълниезащитите на сградите на взривните производства. Локална автоматизирана система за ранно известяване при аварийни ситуации е монтирана в депото за съхранение на концентрирани киселини. Осигурено е автоматично обслужване на резервоара за съхранение на концентрирана азотна киселина.

Работниците имат лични предпазни средства като индивидуални гривни за отвеждане на статичното електричество. Изработени и внедрени са нови локални аспирационни уредби, осигуряващи чистота на въздуха в работната среда.

Чрез мерките за отстраняване на нарушенията, след намесата на ГИТ, многократно са намалени едни от най-сериозните рискове за работещите, свързани с възникване на тежки аварийни ситуации. Това води до предотвратяване на инциденти, които иначе биха се случили и биха довели до много повече трагични случаи.

Цялата отговорност по управлението и контрола на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е вменена от законодателя на работодателя. Той е този, който трябва да създаде такива правила за здраве и безопасност при работа и непрекъснат контрол по тяхното спазване, които да гарантират живота и здравето на работещите, посочват от ГИТ.

Като контролен орган по спазване на трудовото законодателство, Инспекцията се самосезира при всеки случай на нарушени трудови права, неосигурени здравословни и безопасни условия на труд или допусната трудова злополука, за който е получена информация, независимо от източника, като най-често трудовите инспектори са първи на мястото на инцидента. В случай на необходимост, в спешен порядък се командироват и служители от Централно управление, какъвто е и случаят със злополуката в "Арсенал" АД, пише в съобщението.

По-рано днес апелативната прокуратура в Пловдив разпореди да бъде извършена проверка по реда на надзора за законност във всички предприятия и места за производство и съхранение на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на апелативния съдебен район, който включва областите Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Смолян и Кърджали. Инспекцията е по разпореждане на апелативния прокурор на Пловдив Тодор Деянов след експлозията в оръжейния завод "Арсенал".