Югозападният университет "Неофит Рилски" съобщи, че все още чака резултатите от проверката на МОН, които бяха публично оповестени пред медиите преди три дни.

"По повод появилата се информация в медийното пространство със заглавие "Проверка на МОН откри редица нарушения в ЮЗУ", Югозападният университет ,,Неофит Рилски" счита за необходимо да информира обществеността, че три дни след публичното оповестяване на горепосочената информация на сайта на Министерството на образованието и науката (МОН) на Република България, университетът все още не е уведомен по официален ред за резултатите от проверката.", се посочва в съобщението.

От висшето училище пишат още, че "следва да подчертаем, че подателят на сигнала до МОН е напуснал преподавател с дългогодишен стаж в университета, който многократно е подкрепян и стимулиран в своята академична дейност".

Ръководството на ЮЗУ ,,Неофит Рилски" заявява, че ще направи всичко възможно за установяване на обективната истина, както и ще използва всички предвидени от закона средства, за да защити престижа и доброто име на университета, съобщават от висшето училище.

"Длъжни сме да запазим доверието на всички наши студенти, преподаватели и служители в ситуация, в която по повод на горепосочената проверка, определени медии и институции се опитват да представят неизяснени обстоятелства като окончателни заключения", посочват от университета.

На 17 януари пресцентъра на МОН съобщи за резултати от проверка във ЮЗУ "Неофит Рилски", разпоредена от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков. Повод за нея са били сигнали за нередности, сред които и този на бившия преподавател Стефан Дечев за фалшифициране на оценки от непроведени изпити и въз основа на това издаването на дипломи.

"От проверените главни книги на специалностите "История", "История и археология" и "Архивистика и информационна сигурност" - на случаен принцип, от випуск 2015 г. до випуск 2020 г., комисията по проверката е установила 58 случая на нарушение на изискванията на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища. В допълнение към посочените по-горе нарушения липсват изпитни протоколи, но от тях са били нанасяни оценки в главните книги. В други случаи липсват номера и дати на изпитни протоколи, както и оценки по определени дисциплини. Има коригирани текстове с коректор, неподписани оценки и невписани оценки в главната книга при издадени дипломи", сочат резултати от проверката.