Български военнослужещи не са командировани и няма да бъдат командировани в Украйна и извън територията на държавите - членки на Европейския съюз. Това обявиха от Правителствената информационна служба заради спекулации по темата във връзка с участието на български военнослужещи в Мисията на ЕС за военно подпомагане на Украйна. 

По-рано тази седмица служебното правителство реши България да изпрати до 50 военнослужещи като обучаващ екип по линия на тренировъчната мисия на ЕС, но обучението ще се извършва само на територията на държави членки на ЕС". 

"Приетото от българското правителство решение на 15 февруари тази година е в изпълнение на решението на Народното събрание за оказване на подкрепа на Украйна в рамките на Мисията на Евросъюза за военно подпомагане на Украйна, обнародвано в Държавен вестник, брой 99 от 13 декември 2022 г.", уточняват от Правителствената информационна служба. Решението предвижда България да изпрати до 50 военнослужещи като обучаващ екип по линия на EUMAM UA.