8-месечно бебе, изоставено от българската си майка във Великобритания, беше посрещнато на летище "София" от председателя на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, представители на Дирекция "Социално подпомагане" и приемната майка, съобщиха от агенцията.

Момиченцето е било придружавано и предадено от представители на британските социални служби, проследявали досега полаганите грижи за него. Те са носели любимите играчки и одеялце на детето, храната, с която е свикнало, както и книга, в която е описано здравословното му състояние и направените имунизации.

Приемната майка е получила като подарък от чуждестранните социални работници и детската количка на момиченцето.

Агенцията по закрила на детето работи по случая от март 2018 г. след получена информация от посолството на България в Лондон за изоставено бебе от българска гражданка. Експертите детайлно проучват случая.

Установено е, че майката и нейните близки не желаят да се грижат за детето. Затова първоначално то е настанено в приемно семейство във Великобритания. След решение на компетентния съд там, детето се завръща в България и за него е предприета мярка за закрила "настаняване в приемно семейство".

Предстои момиченцето да бъде вписано в регистъра за осиновяване в страната ни, се посочва в съобщението.