Представители на природозащитната организация Световен фонд за природата (World Wide Fund for Nature - WWF) предоставиха на Министерския съвет визия за устойчивото развитие на Пирин. Това стана преди началото на редовното заседание на МС.

Докладът "Хлъзгави склонове", изготвен преди година от консултантската фирма за развитие Dalberg по поръчка на WWF, представя варианти за устойчиво развитие на Пирин.

В доклада се посочва за пореден път какви загуби понася регионът от изкривения модел на управление. На Национален парк "Пирин", който е едно от най-важните места за биоразнообразието в Европа, са нанесени необратими щети в резултат на разрастването на ски-зона Банско.

Докладът подчертава, че концесионерът на ски-зоната е построил ски съоръжения на територия 60% по-голяма от тази, предоставена му по договор. В следствие на това две зони вече са загубили статуса си на световно природно наследство на ЮНЕСКО. А допълнителни строежи биха довели до изсичането на вековни гори и биха засегнали някои от най-дивите и ценни територии в парка.

Анализът показва още, че ски зоната има неясен икономически ефект върху местната икономика към днешна дата - безработицата е нараснала, населението е намаляло, а цените на недвижимите имоти драстичното са се понижили. Наред с това се очаква климатичните промени да повлияят на снежната покривка, увеличавайки зависимостта от изкуствен сняг, драстично повишавайки цената на управлението на ски-зоната и поставяйки под въпрос наличните водни ресурси, констатира докладът.

Един от водещите изводи е, че районът на Пирин е богат на възможности за развитие, основано на опазената уникална природа на парка. За да бъдат реализирани обаче, заинтересованите от опазването и управлението на Национален парк "Пирин" страни, трябва да съгласуват законни и прозрачни действия. Това ще отвори едностранния модел на управление на района на парка за множество нови бизнес инициативи и ще осигури дългосрочното му развитие.

Въпреки че докладът беше публикуван преди година, до настоящия момент управляващите не са проявили интерес към него. В същото време в общественото пространство се налага тезата, че природозащитниците са против развитието на туризма и икономиката на територията на България.

WWF смята, че в Пирин трябва да се развива целогодишен устойчив туризъм и предлага решения как да стане това. Предлага решения и за диверсификация на приходите в района. Организацията отбелязва, че с "проведената акция цели да отвори конструктивен диалог за законосъобразни решения за устойчиво развитие на региона".

Докладът заключва, че ако бъде управляван правилно, Национален парк "Пирин" би могъл да послужи като пример в устойчивото управление на планински екосистеми в България и света, а природата му да бъде запазена за поколенията - днес и в бъдеще.

Министерският съвет днес отмени свое решение от 29 декември 2017 г. за предприемане на спешни действия по реда на екологичното законодателство при наличие на инвестиционно намерение за изграждане на нова туристическа кабинкова линия в Ски зона - Банско. Това се наложи заради отмененото от Върховния административен съд решение на Министерския съвет от същата дата за изменение и допълнение на Плана за управление на Национален парк "Пирин".

От Световния фонд за природата планират за утре, 24 януари, протест, с който искат оставката на министъра на околната среда и водите Нено Димов, съобщи bTV. Те са недоволни от политиката на екоминистерството спрямо Национален парк "Пирин" и "Натура 2000".