От Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са изпратили на Българския лекарски съюз (БЛС) проект на Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор /НРД/ 2020-2022, съобщават от Здравната каса.

В проекта се предвижда увеличаване на цените на клиничните пътеки по инфекциозни заболявания, като цената на "Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения" се увеличава двойно. Предложението е с цел укрепване на готовността и подобряване на дейността на инфекциозните отделения в лечебните заведения за болнична помощ, допълниха от НЗОК.

Предвижда се още и разделяне на клиничната пътека за раждане - на клинична пътека за нормално раждане и клинична пътека за раждане чрез цезарoво сечение, като се определя по-висока цена за нормално раждане. Целта е да се преодолее тенденцията за увеличаване на ражданията чрез цезарово сечение. В проекта се посочва и повишена цена за клиничната пътека "Грижи за здраво новородено дете", като целта е да се осигурят адекватни грижи при здрави новородени деца.

В проекта на документа се предвижда и повишаване на цените на всички клинични пътеки, за да се осигури финансов ресурс на лечебните заведения за включване на допълнителни клинико-лабораторни изследвания за защита от инфекциозни заболявания на пациентите, хоспитализирани в болниците и на персонала, работещ в тях.

Предлата се лекарите, работещи в извънболнична медицинска помощ, да подават по електронен път информация, след всяка извършена медицинска дейност, при осигуряване на техническа възможност от страна на НЗОК.

Очаква се Анексът към НРД между НЗОК и БЛС, при постигнато съгласие между двете страни, да бъде подписан в кратки срокове.