Главният прокурор Сотир Цацаров предлага на премиера Бойко Борисов да бъде изменен концесионния договор за национален парк "Пирин" с "Юлен" АД. Това се разбира от съобщение на държавното обвинение.

През март стана ясно, че Върховната касационна прокуратура е започнала проверка на предоставена концесия в национален парк "Пирин" по сигнал от февруари на политическа партия "Зелените". В него са били изложени факти за допуснати множество нарушения на действащото законодателство при сключване и изпълнение на договор за отдаване на концесия на територия в Национален парк "Пирин", както и за незаконно разходване на средства от държавния бюджет за субсидиране на Българска федерация по ски.

Прокуратурата има и преписка за разходването на средства от държавния бюджет по договори между Сдружение Българска федерация по ски и Министерство на младежта и спорта. По тази тема са отделени материали, които са изпратени в Софийска градска прокуратура.

Главният прокурор Сотир Цацаров предлага:

- Министерският съвет на Република България - да предприеме незабавни действия за изменение и допълнение на концесионния договор от 21.12.2001 г. с "Юлен" АД за предоставена концесия с предмет особено право на ползване върху част от територия, изключителна държавна собственост - част от територията на Национален парк "Пирин", община Банско, "Ски зона с център Банско", при съобразяване с разпоредбите на действащото законодателство /включително и в частта относно определянето на концесионното възнаграждение/;

- да предприеме незабавни действия за осигуряване на пълно съответствие на ползваната от концесионера площ с тази по концесионния договор /99,55ха, съгласно Териториално устройствен план /ТУП/ на извънселищна територия "Ски зона с център гр. Банско", индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 252 в координатната система "1970 г." по чупките на външната граница на ски зоната/.