Три оферти са постъпили в рамките на крайния срок за подаване на предложения по обществената поръчка с предмет "Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница". Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването.

Офертите са били отворени публично днес в МЗ от комисия, назначена със заповед на министъра на здравеопазването. Комисията има срок до 40 работни дни, считано от днес, за да избере изпълнител на обществената поръчка за изграждане на лечебното заведение.

Предложения по обществената поръчка са постъпили от Дружеството по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) "Детска болница-София" (участници в обединението са "Климатроник" ЕООД и Иновасионес Техникас Ен Симентасион СА ДЕ СВ Проес Консулторес СА), Дружеството по ЗЗД "Детско здраве" (участници в обединението са "Главболгарстрой" АД, "ГБС-Пловдив" АД и "Главболгарстрой Интернешънал" АД) и Обединението "Здраве за децата на България" (участници в обединението са "Трейс Груп Холд" АД, "Смарт Билд Дигитал" ЕООД, "Монолит" АД и "Инжпроект" ООД).

След като комисията приключи работа по прегледа на съдържанието на постъпилите оферти и оценка на техническите параметри, ще бъдат отворени ценовите предложения на кандидатите в обществената поръчка.

Предвиденият максимален финансов ресурс на възложителя за изпълнение на обществената поръчка е 95 442 000 лв. с ДДС.

Търгът вече се забави веднъж - срокът за подаване на офертите беше удължен от 20 август на 11 септември. В началото на септември обаче Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка след жалба от камарите на архитектите и на инженерите.