Асоциацията на българските туроператори и туристическите агенции (АБТТА) изпрати отворено писмо до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Валери Симеонов, екоминистъра Нено Димов и министъра на туризма Николина Ангелкова, в което изразява своето несъгласие с решението на МС за изменение на плана на управление на Национален парк Пирин. За тази вечер е насрочен поредният протест срещу решението на правителството.

От Асоциацията смятат, че решението е в противоречие с основните принципи за устойчиво икономическо развитие.
АБТТА изразява позиция, че решението за бъдещето на най-големия ни ски курорт е взето извън професионалната общност на туроператорите, а проблемът е профанизиран до ниво „еколози срещу инвеститори”, посочват от туроператорските агенции.

АБТТА подчертава, че внушението „ако няма лифтове и ски, няма и туризъм“ е погрешно и опасно.
Туроператорите предупреждават, че изграждането на втори лифт, без отчитане на всички фактори, създава предпоставки за влошаване качеството на туристическата услуга в Банско и реална заплаха за компрометиране на националното туристическо предлагане като цяло.

Туристическият бизнес с въпросителни за втори лифт в Банско>>

С отъждествяването на планинския туризъм само със ски туризъм, в последните години в България бяха неглижирани всички останали негови форми - пешеходен туризъм във всичките му разновидности, планинско колоездене, конен туризъм, наблюдение на птици, кафява мечка, муфлон и др., скално катерене и алпинизъм, както и останалите форми на приключенски туризъм - рафтинг, параглайдинг, каяци, спелеоложки и пр.

В същото време, българският ски туризъм в Банско продължи да се развива екстензивно, създавайки огромен дисбаланс между легловата база със съществуващия капацитет на ски пистите, и оставяйки без развитие най- екологичните и изискващите най-скромни ивестиции форми на зимен туризъм като ски туринг, фрий райд, ски бягане.

От АБТТА поставят и истинските въпроси за развитието на ски зоната в Пирин:

  •  Какъв е капацитетът на съществуващите ски писти в Банско?
  •  Какъв прираст на ски-туристи по пистите на Банско може да се очаква след пускане на втори лифт и въвеждане в експлоатация на очакваната допълнителна леглова база от приблизително 20 хиляди нови легла?
  • Какви са стандартите за безопасно ски каране в съвременните ски курорти и как те биха били постигнати в България?
  • Какви мерки предвижда държавата за осигуряване на равностойна конкурентна среда при предоставяне на ски услуги (ски оборудване и ски уроци) и хотелски услуги, и предпазване от възможни злоупотреби с монополната собственост на ски съоръженията в ски курортите ни?

Национален парк Пирин е уникален природен ресурс, включен в списъка на ЮНЕСКО, защитаващ световните богатства от човешко посегателство. От Асоциацията са категорични, че гласуваната промяна е в нарушение на Закона за защитените територии и Европейската директива за природните местообитания и създава реална заплаха за отпадане на националния парк от листата световно природно наследство на ЮНЕСКО.

АБТТА призовава за отмяна на решението на МС и извършване на надлежни експертни оценки на въздействието на планираните промени в плана за управление на Национален парк Пирин и провеждане на широки обществени консултации по въпроса за изграждане на втори кабинков лифт в Банско, при пълно съобразяване с действащата национална и Европейска правна норма, с респект към националното природно наследство и с отчитане икономическите ползи за държавата и реалните интереси на местните общности.