Със заповед кметът на Петрич Димитър Бръчков забранява строителството в местността "Рупите", предвид наличие на неприключила процедура по изработване на Общ устройствен план за община Петрич. Заповедта е в сила, конкретно, както за имоти в местността "Рупите", така и за терени в близост до Националния парк-музей "Самуилова крепост" /НПМ/, и се базира на издадено становище от главния архитект на общината Владимир Митрев, съобщиха от общината след като преди дни жителите в Рупите се вдигнаха на протест срещу строеж на СПА комплекс в местността.

По проекта за Общ устройствен план предстои, съгласно процедурата: първа екологична оценка на РИОСВ - Благоевград, насрочване на обществено обсъждане, втора екологична оценка на РИОСВ-Благоевград, гласуване от Общински съвет, одобрение на държавни инстанции, имащи пряко отношение по плана, пише още в съобщението от общината.

"Считам, че в рамките на общественото обсъждане, ще се чуят ясно доводите, конкретно за застрояването на местността "Рупите" и НПМ "Самуилова крепост", и не само, както от страна на инвеститори, така и от обществеността. Гражданите на община Петрич ще могат да се произнесат, давайки мнения, оценки и предложения, които ще се вземат предвид. Доказали сме, че винаги сме имали предвид в работата си, позицията, която хората изразяват. Становищата на държавните институции също ще бъдат решаващи", аргументира заповедта си кметът Димитър Бръчков.

Заповедта е в сила до приключване на процедурата по одобряване и влизане в сила на Общ устройствен план за община Петрич, но не по-късно от една година. Дотогава заповедта на кмета Димитър Бръчков спира прилагането на влезлите в сила Подробни устройствени планове.

Преди дни жители на Рупите се вдигнаха на протест срещу изграждането на обособен хотелски комплекс до комплекс "Ванга". Създадена бе и групата "Save Рупите", която само за 24 часа набра около 26 000 члена. Основните причини са двете защитени зони, между които се намира терена за строеж, както и самите извори, където ежедневно се лекуват хората. Рупите е място, което не е познато само с лековитите бани, природата и историята, но и със своята мистика и Ванга. Поради тази причина името на Ванга бе споменато многократно:

"Аз съм много свързана и с Ванга. Не знам как ще прозвучи, но в сънищата си и единение с духа ѝ получавам послания от нея. Това, което тя ми каза е:

"Пазете Рупите! Пази Рупите!". Ванга е казала, че в момента, в който тук се строи, ще изчезне водата. Рупи на някакъв древен език означава "формулата на водата". Казва се, че тази вода даже няма земен произход, тя има божествен произход. Това е единственото място в България, където не е постегнато от строителство. Спа центрове има милиони, защо трябва и тук да го правим", каза  д-р Венета Петкова, една от протестиращите.