Специализираният наказателен съд постанови най-леката мярка - "подписка", за бившия изпълняващ длъжността кмет на Перник Севдалина Ковачева. Гаранция от 1000 лева наложи и на бившия шеф на ВиК Перник Иван Витанов.

Двамата са обвинени в безстопанственост и неадекватно поведение, довело до щети за над 10 милиона лева, както и невземане на мерки за ранно въвеждане на воден режим в община Перник.

Съдът определи, че обвинението не е представило достатъчно доказателства срещу двамата.

Прокуратурата смята, че ако Ковачева и Витанов са на свобода, могат да повлияят на свидетели по делото.

Съдебното решение може да бъде обжалвано.

Каква е вината на Витанов

Иван Витанов е привлечен към наказателна отговорност за умишлена безстопанственост и сключване на неизгодни сделки. В качеството си на длъжностно лице и при условията на продължавано престъпление, той умишлено не положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество - на водопреносната и водоснабдителна мрежа на община Перник и на водата за питейно битови нужди от яз. "Студена", съобщи на 27 януари прокуратурата.

От това му бездействие е последвало разпиляване на имущество - вода за питейно битови нужди, постъпила от яз. "Студена" във ВиК мрежата на Перник. Щетите от това деяние са в приблизителен размер на 11 690 000 лв.

Каква е вината на Ковачева

Обвинение срещу Севделина Ковачева е за длъжностно престъпление. В качеството си на временно изпълняващ длъжността кмет на община Перник, след като била уведомена писмено и по надлежния ред от управителя на "ВиК" ООД Иван Витанов, че има силно намаляване на дебита на водоизточниците и водния ресурс в язовира тя не изпълнила служебните си задължения по закон и не въвела режим на водоползване в населените места. Това довело до значителен недостиг и неправилно разходване на водния ресурс за питейно битови нужди в общината.

Двамата обвиняеми бяха задържани на 27 януари след разследване на журналиста Валя Ахчиева на тема "Чудовището в езерото изпи водата на Перник". В разследването бяха представени факти, че никой не е мерил водата, която реално се източва от язовир "Студена, минава през ВЕЦ "Студена", произвежда електроенергия и се ползва за промишлени нужди, пак без да се мери.