Специализираната прокуратура се самосезира след изявления на кмета на Ботевград Иван Гавалюгов за потенциална скорошна водна криза в града.

Според изложените в публикациите данни, при сегашните налични водни количества от полезния обем на язовир Бебреш (основен водоизточник на Ботевград) и сегашния приток и отток, вода за питейно-битово снабдяване на града ще има за още около 6 седмици. Останалите налични водоизточници не могат да задоволят нуждите на ботевградчани, пишат от прокуратурата.

Според кмета Иван Гавалюгов причина за потенциалната водна криза в града е не само остарялата ВиК мрежа, но и действащата от 2014 г. частна ВЕЦ "Бебреш", собственост на дружеството "Агрохолд" с управител бившия кмет на Правец Васил Златев.

Според цитираните думи на кмета на Ботевград тази централа "работи извън обхвата на своето разрешително".

С разпореждане на прокурор от Специализираната прокуратура е възложена проверка на ДАНС по изнесените в публикацията данни. Ще се изяснява как от кога и при какви обстоятелства работи частната ВЕЦ, ще се изискат и съответните справки за обстоятелствата, касаещи намаленото количество вода в яз."Бебреш", както и за това какви мерки са били предприети за решаване на проблема с недостига.

Проверката ще изясни дали действително за жителите на Ботевград има опасност от режим на вода за питейно-битови нужди, от кога и по какви причини. Ще се изискат експертни справки с данни за количеството на водата в яз."Бебреш", в която да се посочи какъв е очакваният прогнозен период, за който тя ще бъде достатъчна. Следва да бъде изяснено налице ли са други източници на вода за питейно-битови нужди в Ботевград.