15,2 процента са на обратното мнение, а 24,8 процента не могат да преценят. Това показват данни от проучване за обществените нагласи спрямо бежанците у нас на агенция "Сова Харис" по поръчка на Института за икономика и международни отношения и фондацията "Фридрих Еберт", съобщи БТА.

Според изследването, в което са участвали 1000 души, мненията по въпроса са сравнително константни и не се влияят от пола, образованието, възраст, населеното място, идейни възгледи на анкетираните.

"Има страхове, няма омраза. Настроенията са разнопосочни, общественото съзнание е достатъчно объркано и доминирано от страховете", коментира резултатите Любомир Кючуков - директор на Института за икономика и международни отношения.

Според данните, 46,5 процента от анкетираните смятат, че ЕС не трябва да помага на бежанците, търсещи убежище на територията му, 28 процента отговарят, че трябва да им се помага, а 25,5 процента не могат да преценят.

Тези, които смятат, че не е необходимо ЕС да помага на бежанците, защото сред тях има терористи, са 18,8 процента, а според 16,7 на сто България е зле икономически и не може да се грижи за собственото си население.

43,9 процента от обявилите се за необходимостта от подкрепа на бежанците от ЕС, смятат, че това е хуманно и тези хора имат нужда от помощ, но според 23 на сто Европейският съюз трябва да помага само на тези, които са бежанци от война.

Според 57 процента от участвалите в проучването решението на проблема с бежанците трябва да е общо за всички страни в ЕС. 22,4 процента смятат, че всяка страна трябва да се справя сама, а 20,6 процента не могат да преценят.

Половината от анкетираните смятат, че България не трябва солидарно да приеме решението на ЕС и да приеме полагащата й се квота от бежанци, а 82,1 процента заявяват, че трябва да се изгради система, чрез която да се прави подбор извън границите на ЕС, за да се получава разрешение по определен ред за прием на бежанци.

Сред факторите, препятстващи интеграцията на бежанците, 49,3 процента от участвалите в проучването посочват, че държавата ни е толкова немощна, че не може да осигури условия за интеграция, а 38,5 процента посочват, че бежанците имат различна култура и религия и не могат да се интегрират в нашите условия.

Над 50 процента от анкетираните отговарят, че за тях не е приемливо да имат колега или съсед бежанец.

На въпрос дали бежанците представляват заплаха за тях, 47 процента отговарят отрицателно и не се страхуват от бежанците, 34,1 процента смятат, че бежанците са заплаха, защото се страхуват от хората с различна религия, а други 23,6 процента също смятат, че са заплаха, защото се страхуват от хората от друг етнос.