Смок изпълзя зад голям търговски център в София и бе заловен. Сигналът е подаден от Благой Илиев, който е качил и снимки на случката в страницата "Забелязано в София".

"Смок. Напълно безобиден, дори полезен. Там където има смок, няма мишки. Търси топло място, защото температурите навън вече не са за него", коментира Росина Минкова.

Хората се учудват как змията е оцеляла в големия град, но основно призовават да не се убива.