Собственикът на дружество "Феникс-Дупница" ООД за преработка на отпадъци отказва да спре дейността си. Това алармираха от експерти от РИОСВ-Перник, които днес са посетили площадката на фирмата. Те трябвало да връчат на собственика на дружеството принудителна административна мярка, съобщиха от инспекцията.

Според документа дружеството трябва да спре дейностите по приемане и третиране на отпадъците, както и запечатване на съоръженията за преработка на отпадъците.

Целта на принудителната административна мярка е да се изчистят терените, замърсени с отпадъци, намиращи се извън разрешените на фирмата площи.

Собственикът на "Феникс-Дупница" не се е отзовал на поканата за връчване на акта, нито упълномощено лице, което да представлява фирмата.

Административната мярка се налага, тъй като разрешените площадки на дружеството са заети изцяло с различни видове значителни количества отпадъци, предназначени за третиране, уточнява РИОСВ.

Според екоинспекторите юридическото лице не изпълнява предписанията на РИОСВ-Перник и така се създава предпоставка да продължи да разполага новопостъпващи отпадъци и инсталации на неразрешени за това места, както и да не извършва приоритетно почистване на установените замърсени терени.

Това води до опасност от продължаване на замърсяването на околната среда и създаване на пречки за предотвратяване на инциденти  - пожари и аварийни ситуации с пътната инфраструктура в района, предупреждава РИОСВ - Перник.

През август миналата година възникна голям пожар под мост на автомагистрала "Струма", предизвикан от складирани там вторични суровини на "Феникс-Дупница".

Огънят доведе до спиране на движението по аутобана.