Въпрос на програмно решение на радио- и телевизионните оператори (без значение обществени или търговски) е, при наличие на информационен повод, дали и как да отразят събитието. Обичайна практика е това да се реализира чрез преки включвания или директни репортажи в програмата. Това се съобщава в писмо на Съвета за електронни медии в отговор на въпросите на служебния министър на културата Велислав Минеков относно прекъсването на програмата на БНТ заради пресконференция на ГЕРБ.

От СЕМ подчертават, че запитването от министъра е постъпило на 26 май, а отговорът е изпратен в срок - още на 31 май. В писмото си до Съвета Минеков пита защо е била прекъсната редовната програма на БНТ и дали това създава прецедент при програмите на националните телевизии. Той се интересува и дали тази практика е законна.

"Съветът за електронни медии, съгласно Закона за радиото и телевизията, осъществява надзор върху дейността на доставчиците, без да има каквото и да е право на намеса в програмната им политика, поясняват от институцията и подчертават, че всеки доставчик на услугата е независим по отношение на съдържанието на създаваната и предоставяна за разпространение от него медийна услуга.

Намесата в редакционното съдържание от страна на държавата в лицето на нейните органи, вкл. СЕМ или друг орган на власт, е забранена, доколкото би представлявала цензура", посочва се в писмото.

От СЕМ пишат още, че не могат да определят или обосновават програмните решения на медиите и трябва въпросите да бъдат отправени към ръководствата им.

В края на май служебният министърът на културата се закани да поиска оставката на шефа на БНТ заради прекъсването на редовната програма на БНТ в събота заради изявление на ГЕРБ.

Тогава Минеков изрази притеснение, че подобни нарушения започват да стават систематични. В подкрепа на думите си той припомни за спирането на БНР за 5 часа през 2019 г.