TollPass EETS нарежда България сред страните, които са лицензирани да предлагат европейската електронна тол услуга

Иновативно решение за тол таксуване в Европа TollPass EETS представи пред членовете на Съюза на международните превозвачи екипът на "Интелигентни трафик системи" АД, като част от програмата, предшестваща Общото събрание на сдружението в Пловдив на 14 май 2022 г.

Съюзът на международните превозвачи обединява повече от 920 фирми, които осъществяват международни превози на товари на територията на три континента. Търговският директор на "ИТС" АД Иван Георгиев запозна водещите представители на бранша с разработената в съответствие с европейската директива за електронното тол таксуване услуга, която нарежда България сред страните, които са лицензирани да я предлагат.

Директивата на ЕС 2019/520 за оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за заплащане на пътни такси в съюза предполага държавите-членки да предоставят за изпълнение на частноправни субекти скъпоструващи дейности по отчитането на пътни такси. В изпълнение на тази директива е създадената Европейската електронна тол услуга (EETS), която "ИТС" АД предлага на българския транспортен бранш.

"Българските превозвачи могат да разчитат на българска компания, която им предлага персонализирана европейска електронна тол услуга, отговаряща на нуждите на бизнеса", заяви Иван Георгиев.

Според него предимствата на TollPass EETS са, че с едно сертифицирано бордово устройство TollPass EUROBOX, с един договор и една онлайн платформа TollPass.bg българските международни превозвачи ще пътуват в 11 европейски държави и три тунела, включително и в България. Така те ще имат достъп до всички услуги, свързани с пътните такси, на едно място и от един доставчик. Това ще доведе до оптимизиране на административните и счетоводните разходи на транспортните компании и ще улесни работата както на мениджърите, така и на шофьорите.

По време на срещата с членовете на Съюза на международните превозвачи, търговският директор на "ИТС" АД обобщи ползите, които европейската електронна тол услуга дава на българските компании - бързо и лесно преминаване през граничните пунктове в ЕС, максимален размер на отстъпките за тол в различните европейски държави, възстановяване на ДДС от 28 европейски държави и на акциз върху горивата от 6 държави, автоматично зареждане на сума в предплатения баланс чрез регистрация на банкова карта с цел непрекъсваемост на услугата.

"ИТС" АД налага нов модел на взаимодействие с клиентите - освен заплащането на пътни такси, потребителите на TollPass.bg получават пълен пакет услуги за управление на автомобилния парк - проследяване и локализиране на превозните средства в реално време чрез бордовото устройство, счетоводни и аналитични справки, създаване на зони, управление на аларми, автоматично генериране на пътни листове, пълна информация за начислените тол такси за конкретно пътуване в реално време.

Превозвачите сами управляват онлайн своите договори и бордови устройства, получават подробни и прозрачни отчети, фактури и извлечения за всички тол транзакции, лесно активират и деактивират държави и тол области.

Иновативният подход на "ИТС" АД като високотехнологична компания е, че тези услуги за превозвачите са достъпни изцяло онлайн и налагат един нов дигитален подход за ефективно управление на транспортните услуги.

Пример за дигитализация и прилагане на принципа "всички услуги на една онлайн платформа" в транспортния сектор е предлаганата от "ИТС" АД възможност за сключване на онлайн застраховка "Гражданска отговорност" както за леките, така и за тежкотоварните автомобили. Клиентите с договори с предплатен баланс могат да използват суми от баланса за заплащане на застрахователните полици.

"ИТС" АД ще разширява обхвата на предлаганите услуги за тежкотоварните превозвачи, като запазва лидерската си позиция не само по отношение на заплащането на електронни пътни такси, но и като партньор на транспортния бизнес. Предстои и разширяване на обхвата на европейската електронна услуга TollPass EETS, като през 2022 г. тя ще включи Словакия и Чехия.

Тол платформата TollPass.bg и Европейската електронна услуга TollPass EETS са разработени от "Интелигентни трафик системи" АД, национален доставчик на услуги за електронно таксуване на пътни такси - електронни винетки и тол и официален партньор на Агенция "Пътна инфраструктура".

"ИТС" АД от 2018 г. е лидер в електронното отчитане на пътни такси в България, като през 2021 г. разшири дейността си на международния пазар на електронни пътни такси в партньорство с водещи организации на международните превозвачи.