Депутатите приеха на първо гласуване изменения в Закона за генномодифицираните организма, с които се актуализират принципите за оценка на риска от ГМО за околната среда, предаде БНР.

В преходните разпоредби се предвижда Заповедта на министъра на околната среда и водите за промяна на границите и площта на резерват "Калиакра" и на защитена местност Степите да бъде вписана към Закона за защитените територии.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че се приемат закони, с които ще се променят граници на защитени територии.

"При условие, че имаме закон за защитените територии, че в конкретния случай става въпрос за един много важен казус - за промяната на границите на резерват "Калиакра" и за някои от съоръженията, които влизат в залива "Болата" - конкретно брегоукрепителното съоръжение, разрушено през 2012 г. от една много мощна буря, и 10 години не се поправя, това е въпрос от компетенцията на поне няколко държавни институции, които се правят, че такъв проблем не съществува", коментира Костадинов. 

Вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов призова законопроектът да бъде подкрепен, за да бъде избегната наказателна процедура към страната.

"Там не просто е проспано време, там са извършвани нарушения със затваряне на очи на компетентни органи. Затова ни се налага да извадим част от резервата и да я прехвърлим в друга категория - за да можем да изпълним определени нужди, които са на друго ниво", отбеляза Сандов.

С предлаганите промени в законопроекта се актуализират принципите за извършване на оценка на риска от ГМО за околната среда и човешкото здраве при освобождаването им в околната среда и пускането им на пазара, в съответствие с научния и технически прогрес.

Предложените изменения засягат методологията за извършване на оценка на риска, като в нея се описват общите и специфичните съображения, които следва да се отчитат при извършването на оценката, а именно:

  • предвидените и непредвидените промени, произтичащи от генетичните модификации;
  • възможните дългосрочни неблагоприятни последици и кумулативни дългосрочни неблагоприятни последици, които могат да настъпят при освобождаване на ГМО в околната среда;
  • специфичните особености при ГМО, които носят множество модификации, и качеството на данните, на които се базира оценката.