Във връзка с постъпили сигнали през уикенда за замърсяване с мазут на неохраняемите морски плажове "Алепу" и "Корал", експерти на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите /РИОСВ/-Бургас са извършили проверка на районите.

При обход на плажната ивица и морската вода на плаж "Алепу" не са констатирани мазутни образувания. Водата в проверения участък е с естествен цвят, мирис и без опалесценция на повърхността, съобщиха от екоинспекцията.

При проверката на плаж "Корал" са констатирани мазутни образувания с размери от 1 до 5 сантиметра в южната част. Не са установени брегови източници на замърсяване.

Не може категорично да се установи причината за появата на мазутните образувания. Уведомена е Изпълнителната агенция "Морска администрация", съобщават от РИОСВ. Взети са две проби от морската вода за физикохимичен анализ. Тъй като плаж "Корал" не е отдаден на концесия, директорът на РИОСВ - Бургас е издал предписание на кмета на Община Царево да предприеме действия за почистването на плажната ивица.

Взеха нови проби от морето край Созопол

Нови проби от морската вода в района на потъналия кораб "Мопанг" край Созопол са взети от експерти от РИОСВ-Бургас, Басейновата дирекция "Черноморски район" и Регионалната здравна инспекция /РЗИ/, съобщиха още от регионалната екоинспекция.

Пробонабирането е извършено в четири пункта: непосредствено над потъналия кораб, до боновото заграждение, на един километър от брега на плаж "Черноморец" и на "Централен плаж Созопол". Резултатите се очаква да излязат до 7-8 дни. Това съобщиха от пресслужбата на РИОСВ.

Анализът на пробите, взети на 13 август от същите места показват, че непосредствено извън ограждението на разлива и до морския плаж няма замърсяване на морската вода. Потвърждава се локално замърсяване с нефтопродукти единствено в района на разлива над потъналия кораб в акваторията на остров "Свети Иван". Останалите изследвани показатели са под границата за определяне на метода за изпитване и отговарят на стандартите за качество на околната среда.

Направеното изследване е за наличие на нефтопродукти, полихлоробифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен, аценафтен, аценафтилен, флуорен и др.