Показателите на водите за къпане в зоните "Албена", "Кранево-централен" и "Кранево-юг", включително и от района на аварията, вече са в норма и къпането в морето е позволено. Това съобщават от Регионалната здравна инспекция - Добрич (РЗИ), позовавайки се на резултатите от взетите на 23 юни, неделя, проби от морската вода.

От там допълват, че пробите съответстват по микробиологичните показатели "чревни ентерококи" и "ешерихия коли" с изискванията на Наредба №5 от 30 май 2008 г. за управление на качеството на водите за къпане, добавя БТА.

Регионална здравна инспекция - Добрич ще продължи да осъществява регулярен мониторинг в съответствие с изискванията, като своевременно ще информира обществеността за установените резултати, които се публикуват на интернет страницата на РЗИ-Добрич, в раздел "Контрол морски води".

Аварията възникна в прибоя на плажа "Кранево - централен". Служители на "Водоснабдяване и канализация - Добрич" АД (ВиК - Добрич) подадоха сигнал в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Варна, че е нарушена целостта на тръбопровод в прибойната зона на плажа.

Тръбопроводът е част от колектора за заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ "Албена" в Черно море. Колекторът е изграден от етернитови тръби. Нарушаването на целостта на заустващия колектор е на около три метра навътре в Черно море на дълбочина около 0,6 метра, като колекторът е разположен под 10-сантиметров слой пясък.

На място на аварията в съботния ден бяха служебният министър на околната среда и водите Петър Димитров, директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" Явор Димитров и служители на РИОСВ - Варна, които взеха проби от морската вода, като те бяха в норма.

РЗИ - Добрич извърши пробонабиране на 21 юни, като резултатите излязоха на 23 юни. В тях бе посочено, че пробите на морската вода на плажове "Албена" и "Кранево - Юг" отговарят на здравните изисквания, а в пробите от района на аварията на колектора за пречистени води на плаж "Кранево - Централен" се установява наличие на "чревни ентерококи" и "ешерихия коли", като резултатите вероятно са повлияни от възникналата аварийна ситуация в района на заустване на пречистените отпадни води от Пречиствателна станция за отпадни води "Албена".