Замърсяване на морската вода в Кранево показа проверката на Регионалната здравна инспекция в Добрич. Наличие на "чревни ентерококи" и "ешерихия коли" установиха здравните инспектори, като резултатите вероятно са повлияни от възникналата аварийна ситуация в района на заустване на пречистените отпадни води от пречиствателна станция "Албена", съобщават от РЗИ-Добрич.

Пробите бяха взети на 21 юни, след като стана ясно, че 85 метра от водопровода от колектора на пречиствателната станция за отпадни води в Албена се е разкъсал и е бил отнесен от морето. За нарушаването на целостта на тръбопровода в прибойната зона на плажа от "ВиК Добрич" АД са уведомили РИОСВ-Варна още на 4 юни.

В района на аварията - пред снек- бар Казабланка и при пункт Кранево-централен се установява наличие на "чревни ентерококи" и "ешерихия коли", като резултатите вероятно са повлияни от възникналата аварийна ситуация в района на заустване на пречистените отпадни води от ПСОВ "Албена", пишат от РЗИ в Добрич.

Поради наличието на установено локално краткотрайно замърсяване на водата за къпане от здравната инспекция препоръчват да се ограничава къпането в района на аварията.

РЗИ Добрич ще осъществи учестен мониторинг на "ешерихия коли" и "чревни ентерококи" в района на аварията с цел проследяване на показателите и установяване на състоянието на водите за къпане в района до тяхното подобряване в съответствие с изискванията на наредбата за управление на качеството на водите за къпане, като своевременно ще информира обществеността за установените резултати.