Само за настоящата година над 70 станаха медалите, които българските ученици завоюваха на различни международни олимпиади, каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков в отговор на парламентарен въпрос от Валентина Димова за подкрепата от Министерството на образованието и науката за талантливи ученици при участието им в национални и международни олимпиади и състезания.

Това, което МОН прави ежегодно, и ще ви кажа само сумите за последната година по отношение на осигуряване на работата, явяването и участието, таксите за тези олимпиади, са в две основни направления. Първото от тях е свързано с модул 1 на националната програма за организиране на национални и международни ученически олимпиади и състезания, което е с бюджет около 2,9 млн. лв. Финансират се дейности за изработване на материали и провеждане на различни състезания на ниво - общински, областни и национални олимпиади, съобщи образователният министър.

Той допълни, че заедно с това се осигуряват 21 национални олимпиади, 32 състезания по предмети от общообразователната подготовка и 22 състезания по професии. Победителите в националните кръгове и техните учители получават награди, грамоти и други отличия, определени от регламента на съответните олимпиади.

Учениците от 11-и и 12-и клас, които са постигнали резултати в рамките на тези олимпиади, могат да се класират и да се приемат във висши училища, по съответния ред, обясни министър Галин Цоков, цитиран от БТА.

По думите му по-интересни са дейностите по модул 2, които са за осигуряване на обучение на талантливи ученици и са насочени към подготовката им за участие в олимпиади и състезания.

Предвидени са 1 464 580 лв. и до края на тази година те ще бъдат усвоени под формата на извънкласни дейности, с хорариум от 50 часа за учители, които работят индивидуално или на малки групи с учениците. Разпределението на средствата между училищата се осъществява според броя на учениците в дадено училище, класирани на национален кръг по дадена олимпиада. През учебната 2022/2023 година броят на училищата, които са участвали в модул 2, са 242, а общият брой на учениците, включени в подготовката за участие в олимпиади и състезания, е 8619, съобщи образователният министър.

Той каза, че Министерството на образованието и науката осигурява пълен пансион в Националния STEM център за подготовка на участниците в разширените състави на националните отбори, които представят страната ни в международни олимпиади и състезания. Лауреати на тези олимпиади и състезания за миналата година са 151 ученици.

Извън националната програма за ученическите олимпиади и състезания, подкрепата за талантливите деца и ученици на България се осъществява по реда на наредбата за закрила на деца с изявени дарби. Еднократното финансово подпомагане или стипендия в продължение на 12 месеца е в размер на 135 лв. месечно за стимулиране на деца с изявени дарби и се отпуска на участниците в международните олимпиади от страна на България.

Право на закрила имат ученици, спечелили златен, сребърен или бронзов медал на международни олимпиади, на международни конкурси и състезания в областта на науката и отговарящи на изискванията за съответната категория, каза министър Галин Цоков.

Той съобщи, че за 2022 г. МОН е предоставило закрила на деца с изявени дарби чрез стипендии на ученици от осми до 12-и клас, като това са 100 стипендии за ученици от държавни училища към МОН, 11 стипендии за ученици от частни училища и 264 стипендии за ученици от общински училища.

Дейности за допълнителна подкрепа са предвидени за ученици от първи до седми клас, като еднократната стипендия е в размер от 195 лв. - за ученици с изявени дарби, каза образователният министър.