Разработването на бездимни алтернативи на цигарите има потенциал да промени живота на милиони мъже и жени, които пушат и не могат или не искат да се откажат. Трансформацията в тютюневата индустрия е насочена към изграждането на бъдеще без дим, а не бъдеще без тютюн или никотин, като фундаменталната новост при новите продукти в сравнение с цигарите е премахването на горенето и замяната му с нагряване. Това подчерта д-р Жизел Бейкър, директор по научните въпроси във Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) на среща с медиите.

Големите тютюневи компании започнаха да се разграничават от горимите продукти, като предлагат нови, алтернативни бездимни изделия, които имат потенциал да намалят риска за пълнолетните пушачи в сравнение с това да продължат да пушат.

Каквито и кампании да се провеждат в световен мащаб за вредата от тютюнопушенето, броят на пушачите стабилно нараства, тъй като прирастът на населението се движи с по-бързи темпове от намаляването на броя на пушачите. В света има близо 1,1 милиард пълнолетни пушачи и според прогнози на СЗО от 2015 г. броят им ще се запази към 2025 г. Бездимните продукти са алтернатива пред тях - такава със значително намален риск за здравето им.

Тютюневият дим се счита за причинител на близо шест милиона смъртни случая годишно. Компаниите виждат потенциал и инвестират в разработването и предлагането на по-малко рискови алтернативи на цигарите.

Д-р Жизел Бейкър: Ако пушачът спре да пуши, рискът от развитие на заболявания, свързани с пушенето, намалява

Снимка: Филип Морис Интернешънъл

Защо се разработват бездимни продукти

Д-р Бейкър заяви, че компанията предлага новите бездимни продукти единствено на утвърдени пълнолетни пушачи - тези които не могат да се откажат или не правят усилия да го постигнат. Целта им не е да създават нови пушачи или да "връщат" към навика вече преборили го.

За да може един бездимен продукт да е успешен, трябва да отговаря на два критерия, отбеляза д-р Бейкър. Не е достатъчно той да има научно доказан намален риск, той трябва и да удовлетворява изискванията на пушачите, като се доближава по вкус, сетивно удоволствие и дори до ритуал до цигарите. Наред с вкуса и други сетивни аспекти е важно да се осигури набавянето на никотин, което да е сходно с това при цигарите, за да се приеме от пълнолетните пушачи, изтъкна д-р Бейкър.

Стандартният пушач може да бъде заинтересован, като му се предложат разнообразни бездимни продукти, за да се задоволят предпочитанията му. Предлагат се продукти с нагряване на тютюн, предназначени за пушачи, за които е важен ритуалът (такъв например вече е на пазара у нас - IQOS* на ФМИ), докато други две изделия от портфолиото на компанията са електронни изпарители на базата на никотин и са предназначени за пушачи, които не търсят вкуса и сетивното удоволствие на тютюна или вече ползват електронни цигари.

Продуктите са проектирани и се изработват по начин, по който се премахват или намаляват концентрациите на вредни и потенциално вредни вещества (ВПВВ) в аерозола в сравнение с цигарения дим.

6000 са вредните вещества в цигарения дим

Какво да се направи, за да се задоволи никотиновият глад без дим, т.е. без да се стига до горене.

Пушачите пушат заради никотина и той не е безрисков, но е мит, че е главният вредител, който причинява заболяванията, свързани с тютюнопушенето. Това е погрешно разбиране. Факт е, че той пристрастява, но вредителят е самото пушене, горенето, отбеляза д-р Бейкър.

Тютюневите компании залагат на хипотезата, че вредата от пушенето и рискът от заболявания са пряко свързани с излагането на вредни вещества в тютюневия дим, образувани при горене на тютюна. Факт е, че при горенето на тютюна (температурата на върха на димящата цигара е над 800 ⁰С), се отделят над 6000 вредни и потенциално вредни вещества, 100 от които са доказани канцерогени.

Научна оценка на ФМИ в съответствие с изискванията на Агенцията по храните и лекарствата на САЩ

Снимка: Филип Морис Интернешънъл

Епидемиологията показва, че ако пушачът спре да пуши, рискът от развитие на заболявания, свързани с пушенето, намалява. И тъй като отказът от пушене е "златният стандарт" за оценка на намаления риск за пушачите, целта на ФМИ е да разработи продукти, чийто рисков профил е възможно най-близък до този при отказ от пушене, подчерта д-р Бейкър.

При бездимните продукти горенето се елиминира, специална пластина в устройството нагрява тютюна и се самоизключва по електронен път, когато се стигне температура от максимум 350 градуса. За разлика от горенето, при "вдишване" от парата, продуктът се охлажда, температурата спада и никога не се стига до горене. Нагревателят се самоизключва много под температурата, при която започва процеса на горене (около 600⁰С). Температурата на аерозола се охлажда, за да не стигне той горещ до устата.

Какво показват научните изследвания

Клиничните резултати показват, че преминаването към бездимни продукти има положително въздействие върху риска за здравето при пушачите спрямо стандартното пушене. Данните от оценката на химичния състав и физичните свойства на аерозола от тютюневия стик (образуване на вредни или потенциално вредни вещества ) и на ефекта му върху въздуха в затворени помещения показват, че концентрациите на ВПВВ в образувания от тютюневия стик на бездимния продукт аерозол са средно 90% - 95% по-ниски от тези, измерени в дима от стандартна цигара.

6-месечно клинично изпитване на ФМИ е показало значими благоприятни изменения на здравни индикатори, съизмерими с отказ от тютюнопушене. В момента се анализират резултатите от второ такова клинично измерване.

Независими изпълнители на клиничните проучвания потвърждават и възпроизвеждат резултатите от изследванията на компанията. В САЩ върви процедура по одобряване на продукта IQOS от страна на Агенцията по храните и лекарствата. Продуктът се оценява от две страни - като такъв с намален (модифициран) риск и по отношение на неговото предпазарно приложение.

Получава ли дозата си никотин страстният пушач

За пристрастения пушач е важно дали ще си получи дозата никотин. Поемането на никотин и желанието за пушене при преминаване на бездимни продукти са сходни с тези, измерени при участници в клиничните изпитвания, които продължават да пушат. Тези тестове показват, че концентрацията на никотин и времето за достигане на пикови никотинови концентрации в кръвта са съпоставими при традиционните пушачи и при онези, преминали на бездимни продукти. И най-важното - желанието за пушене е еднакво при пушачите и при преминалите на алтернативния продукт. Това показва, че потребителите на "бездимните" продукти нямат желание да употребяват повече или да "дърпат" по-често, отколкото пушачите имат желание да си запалят цигара. Според участвалите в тестовете бездимния продукт е приемливо и удовлетворителна алтернатива на традиционното пушене.

Медицинските никотинови заместителите - не помагат

Безплодни се оказват опитите за отказване със заместители, като никотинови лепенки или никотинови дъвки. За разлика от бездимните продукти, при тези заместители няма удовлетворение от никотина и пушачът си остава и пушач на цигари. Тези, които пушат електронни цигари, пушат и стандартни цигари, отбеляза наблюденията си д-р Бейкър. Стремежът е да се предложи алтернатива - изцяло нов продукт. Но пък колкото повече продукти, толкова по-голям е шансът повече хора да откажат цигарите, подчерта тя.

Бездимният продукт срещу цигарата

Освен разработката на даден нов продукт и неговото успешно предлагане на пазара, неизменна част от цялостния бизнес модел е добрата информираност за неговите характеристики. Да продаваш цигари, не е като да продаваш обикновено електронно устройство, посочи д-р Бейкър.

Да се върнем към началото. Бездимните изделия не са за непушачи, не са за отказали се вече от пушенето, или пък за онези, твърдо решили да се откажат. Те са само за пристрастените пушачи. Така може да се опише най-общо положителното въздействие на бездимните алтернативи. Много малък е процентът непушачи, които изразяват намерение за употреба на бездимен продукт, докато процентът при пълнолетните пушачи е много по-висок и стига до 39%.

Данните от Япония например показват, че значителен дял от потребителите на цигари са преминавали изцяло на бездимни продукти - през 2017 година е отбелязан спад в продажбата на цигари с 18,4% (при само 5.7% през 2016 г.), като същевременно общият брой потребители на тютюн не са намалели, което означава, че тази "ниша" е заета от бездимните изделия.

Всеки ден 10 000 пълнолетни пушачи по целия свят преминават на бездимен продукт и към момента потребителите на такъв в света са над 5,8 млн. Около 80% от хората, избрали бездимната алтернатива, я използват в над 95% от случаите, а в останалите случаи ползват други тютюневи изделия.

Защо, веднъж избрали бездимен продукт, потребителите не се връщат към цигарите. Отговорът е прост - защото пушачът намира удовлетворение. И тук обяснението за драстично намалената токсичност е най-важно.

Миризмата и пасивното пушене

Миризма има от бездимния продукт, но тя е по-малка и много бързо се разнася. По-добре тя, отколкото стая пълна с пушачи и премрежена от цигарен дим, нали, изтъква д-р Бейкър. Емисиите са под нивата, на които може да ги улови апаратурата в един ресторант, например, обясни тя. Ако не вдишваш от продукта - от него нищо не излиза във въздуха. А като се вдишва, в аерозола има средно до 95% по-малко вредни вещества.

Установено е също, че аерозолът от бездимния продукт не влияе негативно на качеството на въздуха в затворени помещения.

Най-доброто, което някой може да направи, е никога да не започва да пуши или да спре изцяло да употребява тютюн, ако вече пуши. Също така трябва да е ясно, че бездимните алтернативи не са безрискови, предупреди д-р Бейкър. Същевременно обаче тя подчерта, че преминаването към продукти, при които не протича горене, а нагряване на тютюна, е по-добрият избор за всички онези, които в противен случай биха продължили да пушат.

Д-р Жизел Бейкър е директор по научните въпроси във Филип Морис Интернешънъл. Ръководи стратегиите за връзки с научната общност по отношение продуктите с намален риск и отговаря за представянето на научните изследвания на Филип Морис Интернешънъл на продуктите с намален риск пред експертите по обществено здраве и регулаторните органи. Д-р Бейкър има докторска степен по биометрия и епидемиология от Медицинския университет на Южна Каролина. Тя ръководи проект по разработване и изпълнение на програма за намаляване на риска от заболявания с оглед научно обосноваване и количествено измерване на риска при продуктите с намален риск в следпазарни условия. Преди това отговоря за екипите по биостатистика, управление на клинични данни и моделиране на здравето на населението, които генерират и анализират данни от клинични и следпазарни проучвания, наблюдение на безопасността на продукта и оценка на въздействието върху здравето на населението.

* IQOS е търговска марка на електронно устройство за нагряване на тютюн до 350ºС. Тъй като при употребата на IQOS няма процес на горене, съответно няма дим и пепел. При нагряването на тютюна се образува пара/аерозол, която съдържа 80% вода, никотин и глицерин.