Промяна в Гражданския процесуален кодекс накърнява правата на потребителите, пациентите и пострадалите при катастрофи. За това алармират от Асоциацията на пострадалите при катастрофи.

С предложените изменения в този кодекс се премахва правото на избор, като потребителите се задължават да търсят правата си само и единствено в съдилището по личният им постоянен адрес, обясни Владимир Тодоров от асоциацията.

"Досега Гражданския процесуален кодекс даваше възможност на всички потребители, било на мобилни оператори, било топлофикация, било на застраховки, да избират. Ако имат някакъв спонсор с тези компании, да избират къде да завеждат тези дела. Дали да завеждат в провинцията по адресна карта на лицето, или в София, където е седалището на тези компании. С тази безумна промяна, която се предлага, се отнема правото на потребителите да водят дела по седалищата на компанията и те могат да водят дела единствено само в провинцията. Предлагаме да остане сегашния ред, в които потребителят да има възможност да избира къде да води делото - дали в седалището на компанията в София, или в провинцията", добави той.