Това записа окончателно парламентът, който прие промени в Закона за защита на потребителите.

При липса на съгласие, след изтичане на срока на договора, той се преобразува в безсрочен при същите условия. Абонатът има право да го прекрати с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки. Нищожни са всички уговорки, които противоречат на тези изисквания, записаха депутатите, предаде БТА.

При сключването на договор от разстояние по телефона, той влиза в сила и потребителят се обвързва с него от датата, на която доставчикът е получил съгласието в писмена форма.
На доставчик, който наруши разпоредбите, се налага глоба или имуществена санкция от 1000 до 3000 лв. за всеки отделен случай.

Кабелните оператори

Занапред при доставка на телевизионни програми, разпространявани от лицензирани оператори, към договора ще се прилага списък с индивидуализирани наименования на програмите в ценовия пакет.
Предложения за промени разпространителят следва да отправя в писмена форма (задължително на български език) или по друг подходящ начин, който позволява възприемането им. Промените не могат да стават без изричното писмено съгласие на потребителя.

Всеки разпространител на телевизионни програми следва да поддържа в писмен и електронен формат регистър на постъпилите от потребителите жалби, сигнали и предложения.

В случаите на настъпили промени в списъка от предлаганите телевизионни програми потребителят има право да прекрати едностранно действието на договора с едномесечно предизвестие, без да дължи обезщетение и/или неустойка.

Правят се и промени в Закона за радиото и телевизията, според които рекламите не трябва да се излъчват със сила на звука по-голяма от тази на останалата част от програмата.

Преди дни кабелните оператори се оплакаха от промените в закона.
Те заявиха, че занапред предлагането на нови канали от страна на кабелните оператори ще става практически невъзможно, тъй като кабелните оператори ще бъдат задължени да искат писмени разрешения от всеки абонат, за всяка промяна.
Най-засегнати от тази бумащина ще са абонатите на големите оператори, където за прибавяне или отпадане на един канал, ще се налага да се събират над 300 000 декларации, посочват от асоциацията на кабелните и комуникационни оператори.

Според тях предвидената в закона възможност "компетентен орган" да разваля двустранни договори, подписани между търговска компания и техните клиенти, е пряка намеса на трета страна, различна от съда, в двустранен договор и означава директна „национализация” на кабелните мрежи.

Законът с поправките ще действа оттук нататък, няма да важи за заварените случаи.