Не съществува стратегия за семейството и детето. Има проект на Националната стратегия за детето (2019 г. - 2030 г.), който е спрян. Това каза по време на парламентарния контрол вицепремиерът Марияна Николова. Тя отговори на питане на народния представител Павел Шопов относно стратегията за семейството и детето.

В подготовката на проекта са участвали, редица държавни ведомства, депутати, експерти различни области, социолози, политолози, представители на висши училища и на неправителствения фактор. Децата също са били включени в процеса на консултиране, посочи Марияна Николова. Тя подробно обясни процеса на възлагане и дейностите по проекта. Работата по проекта е започнала със заповед на председателя на Държавната агенция за защита на детето, след изтичане на периода на предишната Национална стратегия за защита на детето 2008 - 2018 година.

"Целта на проекта е да да бъде съобразен с приоритетите на правителството, с ангажиментите на държавата ни като член на Европейския съюз и с глобалните цели за устойчиво развитие на ООН", посочи Марияна Николова.

Документът е публикуван за обществено обсъждане в началото на 2019 година. Заради значителния брой отрицателни становища проектът е спрян, не е даван никакъв ход на междуведомствена съгласувателна процедура и не е внасян за разглеждане от Министерския съвет, допълни тя.

Павел Шопов посочи, че такъв документ има и по него е работено дълго време без обществото да е разбрало.

По подобни документи се работи "на тъмно и вероломно, за да бъдат набързо приети. Основният въпрос е кой финансира проекта за тази стратегия", заяви Шопов.

Гражданите и Светия синод протестираха против този проект, припомни Шопов. Със стратегията се е искало вкарване на децата в един режим на неолиберално мислене и подход. Този неолиберален дух е недопустим за нашия християнски морал и традиционни възгледи, подчерта народният представител.