Държавните агенции "Разузнаване", "Национална сигурност" и "Технически операции" ще бъдат под наблюдението на министър-председателя акад. Николай Денков заедно с още 10 ведомства, а за Мария Габриел остават четири.

Това става ясно от съобщение на пресслужбата на правителството за разпределените функции по координация на общата политика на правителството и дейности по взаимодействието с органи на изпълнителната власт към Министерския съвет. 

Премиерът Денков лично ще наблюдава дейността на: 

 1. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси";
 2. Държавната агенция за бежанците;
 3. Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата";
 4. Държавна агенция "Разузнаване";
 5. Държавна агенция "Национална сигурност";
 6. Държавна агенция "Технически операции";
 7. Държавна комисия по сигурността на информацията;
 8. Държавна комисия за стоковите борси и тържищата;
 9. Национална агенция за оценяване и акредитация;
 10. Национална агенция за професионално образование и обучение;
 11. Агенция за публичните предприятия и контрол;
 12. Националния статистически институт;
 13. Патентното ведомство. 

Заместник министър-председателят и министър на външните работи Мария Габриел ще осъществява взаимодействието на правителството с: 

 1. Държавна агенция "Архиви";
 2. Агенцията за ядрено регулиране;
 3. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;
 4. Държавната агенция за закрила на детето. 

При връщането на изпълнения мандат за съставяне на правителство Денков посочи, че разделението на властите не съществува, тъй като в момента те са избрани от държавния глава през служебните правителства. Думите му дойдоха като обяснение на изтеклите записи от партийния форум на ПП, в които Асен Василев казва, че е планирана смяна на шефовете на службите след началото на управлението на новото правителство.