Главният секретар на МВР главен комисар Петър Тодоров представи новия директор на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението".

Със Заповед на министъра на вътрешните работи настоящият заместник-директор на ГДПБЗН и директор на Дирекция "Държавен контрол и превантивна дейност" ст. комисар Александър Джартов поема ръководството на структурата. Заповедта е за временно преназначаване на длъжност за срок до една година.

"Гл. комисар Николай Николов изгради една работеща и ползваща се с висок авторитет структура. Той посочи и кандидатурата на новия ръководител с аргументите, че ст. комисар Джартов познава добре работата на Главната дирекция, има визия за нейното развитие и надграждане и се ползва с добър международен авторитет, съобщи главният секретар на МВР.

Той изрази убеждението, че служителите на Главната дирекция ще подкрепят новия ръководител, за да продължи модернизацията на службата и да се съхрани изграденият й висок обществен авторитет.

Ст. комисар Александър Джартов благодари за оказаното му доверие и подчерта, че ще продължи досегашната политика, реализирана в ГДПБЗН. Той очерта основните приоритети, които ще залегнат в неговата работа - изграждане на ефективна система за управление на риска от бедствия в България, постигане на устойчивост и дигитализация в работата на Главната дирекция, реализиране на големите проекти, финансирани по Оперативни програми. Ст. комисар Джартов призова колегите си да работят в екип, да бъдат инициативни и да спазват етичните правила.

Професионална биография:

Роден е през 1980 г. Висшето си образование завършва през 2002 г. в Академията на МВР, факултет "Пожарна и аварийна безопасност", с придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър", а през 2005 година придобива образователно-квалификационна степен "магистър".

В системата на МВР е назначен на 01.10.2002 г. на длъжност - инструктор І степен в ДПК, ПД и ООР при РДВР - Перник.

Последователно е заемал следните длъжности:

- инструктор І степен и инструктор ІІ степен в ДПК, ПД и РО при РСПАБ - Радомир;

- ВрИД началник на РСПБЗН - Радомир ІІ степен към ОДМВР - Перник;

- началник на РУПБС - Перник към ОДМВР - Перник и началник на РСПБЗН - Перник към ОУПБЗН - Перник;

- директор на дирекция "Критична инфраструктура, превенция и контрол" при Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР;

- директор на дирекция "Държавен контрол и превантивна дейност" при Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР

- със заповед на министъра на вътрешните работи от 13.10.2022 г. е преназначен на длъжност заместник-директор, той и директор на дирекция "Държавен контрол и превантивна дейност", която заема и понастоящем.

Награди:

За постигнати високи професионални резултати многократно е награждаван с "Обявяване на благодарност" и с "Писмена похвала".

Последователно е награждаван с "Почетен знак на МВР - I, II и III степен" и с почетно отличие на МВР "За доблест и заслуга" - III степен.