Пациентите да могат да се прегледат при всеки общопрактикуващ лекар, когато техният отсъства по болест или е в отпуск. Това предлагат отново от Сдружението на общопрактикуващите лекари като възможност, която да залегне в подготвяния анекс на Националния рамков договор за тази година.

От сдружението не изключват възможността лекарят да посочи свой заместник, когато отсъства, но пациентът да има право да избере и всеки колега в близост, когато се разболее. За хората с хронични заболявания се предлага да ползват служебна рецепта за до 30 дни, обясни председателят на организацията д-р Любомир Киров по БНР.

"Това означава удължаване на срока на съществуващата рецепта с не повече от 30 дни. Това е, разбира се, ако пациентът няма някакви оплаквания, ако има такива, трябва да посети лекар".

За да се улесни достъпът на хората до профилактика, от сдружението предлагат да се даде право на всеки лекар специалист, който има сертификат за ултразвукова диагностика, да прави ехография на млечна жлеза, на щитовидна и простатна жлеза. В същото време настояват да отпадне предвиденото заплащане за извършени профилактични прегледи по три различни цени, според процента на обхванатите.

"Бутайки цената надолу наказваш тези, които работят, с идеята да подбутнеш неработещите да свършат работата, това е някаква пара логика".

По думите на доктор Киров през изминалата година през профилактичен преглед са преминали 54% от пълнолетните здравноосигурени у нас.