Новият вид финансова подкрепа за хората с увреждания се предвижда да влезе в сила от началото на следващата година. Това ще е първата промяна в законодателството, която ще влезе в сила, съобщиха пред журналисти социалният министър Бисер Петков, омбудсманът Мая Манолова, изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски и представители на протестиращите майки на деца с увреждания.

Те участваха в последното заседание на работната група по изготвяне на законопроект за хората с увреждания.

Останалите разпоредби в новия закон за хората с увреждания ще влязат в шестмесечен срок след обнародването на закона - вероятно към април. За този период ще се разработи подзаконовата нормативна уредба, ще се структурират и новите органи.

Вече има почти финализиран вариант на законопроект, както и сближаване на позициите на различните заинтересовани групи.

Финансовата подкрепа ще е обвързана с линията на бедност и ще се отпуска първоначално на база на степента на увреждане. Предлага се тя да е в интервала от 10 на сто до 57 на сто от линията на бедност, в зависимост от степента на увреждане. Първоначално парите за хората с увреждания ще бъдат извадени от индивидуалната оценка, а ще се отпускат само на база ТЕЛК решението. Идеята е в бъдеще месечната финансовата подкрепа да се "отвърже" от ТЕЛК решението и да е част от индивидуалната оценка, поясни Бисер Петков.

За 2019 г. линията на бедност ще бъде 348 лв.

По думите му днес е станало ясно, че заинтересованите страни искат някои от промените да се усетят по-скоро от хората с увреждания, затова е постигнат компромис като начало степента на увреждане да определя подкрепата, а не индивидуалната оценка, каквото е искането на протестиращите майки. За новата финансова подкрепа ще са нужни допълнително около 110 милиона лева.

Постигнато е и съгласие по-категорично да се формулира това, че индивидуалната оценка ще има задължителен характер за всички органи.

Омбудсманът Мая Манолова е предложила индивидуалната оценка да се формулира в три части - информативна, необходимост от подкрепа и заключения и направления, като заключенията и направленията, формулирани в оценката, ще са задължителни.

В Закона за хората с увреждания ще има и препратка към Закон за личната помощ, като така се изпълнява едно от основните искания на протестиращите майки на деца с увреждания да има отделен закон.

Също така пълнолетните хора с увреждания ще имат право на месечна финансова подкрепа. Нейният размер ще зависи от степента на увреждането и линията на бедност. Личната помощ ще се уреди в Закон за личната помощ.

От 2020 медицинските изделия и помощните средства минават към здравното министерство и касата с нов механизъм за отпускането им.

Ще има и Съвет за наблюдение и спазване на Конвенцията за правата на хората с увреждания.

По време на днешната среща възникна спор по критериите за определяне на национална представителност на организациите на хората с увреждания..

Според Мая Манолова трябва да има яснота на критериите - как ставаш национално представителен. Много високо е вдигната летвата, така че да си остане за един малък кръг организации, например изискването да имаш структури в 92 български общини. Няма как една неправителствена организация да има структури в 92 български общини", допълни тя.

На свой ред председателят на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия Веска Събева заяви:

"Говорим единствено, може ли грубо да се изразя, стани да седна. Въпросът, който поставиха в момента, е да не са тези организации, а да са други".